Pripravované akcie

Mestá a otvorené dáta

Plánovanú konferenciu “Mestá a otvorené dáta”, ktorá sa mala konať v termíne 21. – 22. apríla v Trnave sme sa kvôli zvýšenému riziku šírenia koronavírusu rozhodli presunúť do online prostredia.

Viac informácií

Čo máme nové

 • Návrh Open Data Publikačného Minima pre samosprávy: Zapojte sa do diskusie.

  V minulom článku sme sa venovali téme chýbajúceho Open Data Publikačného Minima (ďalej len „Publikačné minimum“), ktorý by definoval minimálny zoznam datasetov zverejňovaných vo formáte otvorených dát. Dobre nastavené publikačné minimum má pritom potenciál zvýšiť dostupnosť samosprávnych dát skrz všetky regióny, zvýšiť počet publikujúcich samospráv a celkovo oživiť open data ekosystém na Slovensku. Čo je … Zobraziť článok

 • Mestá majú možnosť získať financie na budovanie inteligentných miest a regiónov

  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci OP Integrovaná infraštruktúra vyhlásil dňa 21.02.2020 výzvu  „Moderné technológie“. Výzva podporuje migráciu IKT systémov do open source riešení, zavedenie chatbotov a budovania inteligentných miest (smart city) a regiónov. Do výzvy je možné zapojiť sa do 26.06.2020 (1.kolo). Podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácia „inteligentné mesto … Zobraziť článok

 • Dopravné nehody v Brne – nehody pod lupou

  Aplikácia je interaktívnou mapou dopravných nehôd v Brne za roky 2017 a 2018, ktorú vypracovala Kancelária námestníka primátora mesta pre Smart City. Na mape Brna (kde možno vybrať rôzne podkladové vrstvy) sú farebnými bodkami zobrazené všetky nehodové udalosti, ktoré sa za rok udiali. Rôzne farby určujú rôzne druhy nehôd – napríklad zrážka s idúcim nekoľajovým … Zobraziť článok

 • Verejná doprava v Prahe – modelovanie vyťaženosti verejnej dopravy

  Webová aplikáciu Veřejná doprava v Praze vytvoril tím Banksters na hackathone Datacup a získal za ňu tretiu cenu. Aplikácia zobrazuje simuláciu vyťaženosti hromadnej dopravy v Prahe na základe reálnych dát o cestovných poriadkoch MHD a dát charakterizujúcich pražské mestské časti z hľadiska počtu obyvateľov, pracujúcich a parkujúcich osôb (v rámci parkovísk P+R). Vizualizácia je založená na konkrétnych cestovných poriadkoch platných pre pracovný … Zobraziť článok

 • Mapa kvality života v Brne – prepojenie akadémie s open datami

  Pozitívnym príkladom prepájania akademického sektora a témy otvorených dát je aplikácia Brno – Mapa kvality života. Autorom aplikácie je Mikuláš Muroň, ktorý ju vytvoril ako súčasť svojej diplomovej práce „Analýza a vizualizace prostorových dat intravilánu“.  Práca vznikla na Provozně ekonomické fakulte Mendelej univerzity v Brne. Cieľom diplomovej spráce bolo zmapovať kvalitu života v Brne na základe … Zobraziť článok