Pozrite si prednášku Eriky Kusyovej o skúsenostiach, problémoch a bariérach pri zverejňovaní otvorených dát miest a obcí.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 25.6.2021.

Skúsenosti vychádzajú z workshopov a konferencií Open Data v mestách a krajoch, ktoré organizovalo OZ Alvaria v rokoch 2020 a 2021.

“Z pohľadu samosprávy sú problémy takmer všade.”

Problémové oblasti:

  • Dáta
  • Procesy
  • Ľudské zdroje
  • Financie
  • Dodávatelia informačných systémov
  • Spolupráca so štátom
  • Reálna využiteľnosť údajov

Častokrát neumožňuje informačný systém funkcie, ktoré by sme potrebovali aby sme zverejňovali dáta v súlade so štandardami. Samosprávy často považujú zverejňovanie otvorených dát za duplicitu ku štandardnému zverejňovaniu. Samosprávy nevedia čo všetko majú zverejňovať. V tomto môže samosprávam pomôcť publikačné minimum, na ktorom spolupracuje aj OZ Alvaria s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Často chýba podpora vedenia, to je spôsobené tým, že nie vždy vedenie má informácie benefitoch zverejňovania otvorených dát. Veľkým problémom je nedostatok ľudských zdrojov – hlavne informatikov, keď často na úrade existuje len jeden taký človek prípadne žiaden. Nie vždy je vlastníkom dát samospráva. Môžu zo byť rôzne externé organizácie a dodávatelia, čo je potrebné riešiť zmenou zmlúv. Častým problémom je nekvalita dát.

Detailnejší pohľad si môžete prečítať v tomto článku.