Pozrite si celý videozáznam prednášky Patrika Žáka, druhého zástupcu primátora mesta Trenčín a dozviete sa ako pristupuje mesto k zverejňovaniu (otvorených) dát.

Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Trenčíne, ktoré realizovalo naše občianske združenie v termíne 9.-10. septembra 2020. Partnerom podujatia bolo mesto Trenčín. 

“. . . ono sa to týka reformy, čo potrebujú samosprávy. Ak je v desiatkach až stovkách zákonov, že samospráva má zverejňovať  dáta, tak v tom prípade, . . .  by bolo dobré, keby nám štát dal aspoň 30.000 eur ročne na úväzok pre človeka, ktorý sa tomu bude naplno venovať. Ak máme chcieť od 3 IT-čkárov, ktorí majú obrovský mestský systém na starosti, zodpovednosť za celý network 300 počítačov po úrade. . . do toho im volá milión kolegov . . . tak to tí 3 ľudia nemôžu dať, to je jednoducho nad ľudské sily.” hovorí Patrik Žák, 2. zástupca primátora mesta Trenčín.  

Napriek limitovaným ľudským kapacitám však mesto Trenčín patrí medzi málo samospráv na Slovensku, ktoré nielen publikujú open data ale premýšľajú nad dátami aj z pohľadu strategického riadenia mesta 

Mesto Trenčín využíva na chod mesta a výkon kompetencií robustné informačné systémy od firmy Corageo. Dáta z  informačných systémov rôznych mestských agend sú publikované ako open data na egov.trencin.sk. Na portáli egov.trencin.sk mesto zverejňuje základné datasety ako napr. zmluvy, objednávky, faktúry, demografické údaje o obyvateľstve, evidenciu dlžníkov a i.  

Okrem týchto dát zverejňuje mesto aj oveľa unikátnejšie dáta, ktoré nie sú zatiaľ medzi mestami na Slovensku rozšírené:  

  • Harmonogram zasadnutí Webstránka mesta trencin.sk má aktivovaný plug-in Wordpress-u cez ktorý mesto zverejňuje kalendár zasadnutí mestských komisií, mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí. Bežný občan si vie pozrieť pdf harmonogramu, zaradiť harmonogram zasadnutí do svojho kalendára. Zároveň sú tieto údaje zdokumentované a sprístupnené cez natívne WordPress API pre ďalšie použitie.  
  • Podujatia v meste – Informácie o podujatiach sú zhromažďované cez Kultúrno-informačný centrum mesta na podnet od občanov. Sú zhromažďované v internom systéme mesta. Dáta sú sprístupnené cez REST API v strojovo spracovateľnej forme, zdokumentované a pripravené na integráciu do aplikácií tretích strán.  
  • Parkovisko ul. Palackého –  Na parkovisku v centre mesta sú senzory, ktoré monitorujú obsadenosť parkovacích miest. Informácie sú vizualizované  pre obyvateľov v aplikácii ParkDotsDáta o obsadenosti parkoviska sú zdokumentované a dostupné aj cez Rest API real-time. Momentálne nie sú sprístupnené historické dáta o vyťaženosti parkovísk – mesto ich má však interne k dispozícii pre lepšie plánovanie.  
  • Technická mapa mesta – WMS služba  Trenčín zverejňuje technickú mapu mesta, ktorú využíva pri plánovaní investičných priorít, komunikácie s geodetmi pri zameriavaní lokalít, či pasporitizácie objektov. Architekti a študenti môžu využívať mapové podklady aj bez toho aby sa obracali na mesto cez infožiadosti.  

Pozrite si video a dozviete sa viac.