1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Ako študovať tento kurz

Ako študovať tento kurz 

Kurz Expedícia Open Data je prioritne určený pre zástupcov miest, obcí a vyšších územných celkov, ktorí pracujú na rôznych úrovniach riadenia a na rôznych agendách. Kurz je zároveň určený aj pre širokú laickú a odbornú verejnosť.  

Prečítajte si nižšie pre koho presne je určený:  

  • Vedenie mesta, obce a vyššieho územného celku (Policy makeri) – primátor, primátorka, zástupca a zástupkyňa primátora, prednosta, riaditeľ a riaditeľka kancelárie primátor, predseda, predsedkyňa kraja, zástupca predsedu a predsedkyne kraja a ďalší.  
  • Riaditelia a odborníci na úseku IT, digitalizácie a agendy informatizácie – Riaditelia, riaditeľky IT sekcií, správcovia a správkyne informačných systémov mesta, referenti  
  • Dátoví kurátori a špecialisti na dátový management v organizácií  
  • Odborní zamestnanci v agendách mesta, ktorí pri výkone svojich úloh napĺňajú informačné systémy mesta dátami alebo vytvárajú dáta. 
  • Odborní zamestnanci mesta zodpovední za povinné sprístupňovanie informácií mesta. 
  • Laická verejnosť – Ľudia, ktorí si chcú rozšíriť obzory v oblasti verejnej správy a možností spracovávania a využívania dát zverejňovaných organizáciami verejného sektora.  
  • Odborná verejnosť – Začínajúci dátoví analytici, analytici, programátori, mimovládne neziskové organizácie, akademický sektor, študenti stredných, či vysokých škôl, odborníci na problematiku verejnej správy a pod.  

Ako študovať tento kurz  

Kurz “Expedícia Open Data” obsahuje 12 lekcií, ktoré sú logicky usporiadané a spolu vytvárajú komplexný obraz o téme otvorených dát na lokálnej úrovni. Väčšina lekcií je určená prioritne pre zástupcov miest, obcí a VÚC, ktoré z nich získajú praktické rady ako tému otvorených dát uchopiť komplexne. Zvyšné lekcie sú určené tak pre mestá, obce, VÚC ako aj odbornú a laickú verejnosť. Tieto lekcie sa venujú hlavne tomu ako vizualizovať dáta, kde dáta hľadať, či aké aplikácie boli nad otvorenými dátami už vytvorené.  

Vzhľadom na komplexnosť kurzu, odporúčame aby ste e-learning prešli od začiatku až po koniec v poradí v akom sú usporiadané lekcie. Certifikát o absolvovaní kurzu dostanete len ak správne zodpovedáte kvízové otázky zo všetkých lekcií.  

Ak sa však chcete zamerať len na lekcie, ktoré sú pre Vás najrelevantnejšie, dávame Vám do pozornosti nasledujúce moduly:  

Vedenie mesta, obce a vyššieho územného celku (Policy makeri) 

Môžete začať s Manažérskym zhrnutím, ktoré Vám v stručnosti vysvetlí problematiku. Pokračujte s lekciou Ako otvoriť dáta koncepčne, ktorá zahŕňa konkrétne kroky, ktoré je nutné v organizácií naštartovať aby bola úspešná v zverejňovaní dát. 

 

Dôležitými lekciami pre Vás sú aj Plánovanie politík na základe dát, Skúsenosti miest s otváraním dát, Príklady využitia dát (TOP 20) Aké dáta zverejniť 

 

Prostredníctvom modulu Ako budovať komunitu pochopíte, že Váš úspech závisí od toho, ako budete pri agende otvorených dát spolupracovať s verejnosťou.  

 

Riaditelia a odborníci na úseku IT, digitalizácie a agendy informatizácie – 

Skúste začať s modulom Načo sú mestám otvorené dáta a Ako zverejniť dáta po technickej stránke. Cennou inšpiráciou budú pre Vás Skúsenosti miest s otváraním dát, kde sa dozviete detaily používaných technických riešení na publikovanie dát a Príklady využitia dát 

 

Určite nezabudnite na modul Atribúty kvalitných dát  a Aké dáta zverejniť – tie Vám pomôžu v rozhodovaní o tom, aké dáta prioritne zverejníte a v akých formátoch.  

 

Lekcia Príklady využitia dát a Príklady open data aplikácií Vám zodpovedajú otázky aká pridaná hodnota môže vzniknúť nad Vašimi dátami.  

 

Pokračujte celým kurzom a dozviete sa ďalšie dôležité veci.  

Dátoví kurátori a špecialisti na dátový management v organizácií   

Začnite modulom Načo sú mestám otvorené dáta a Ako otvárať dáta koncepčne – v nej sa dozviete detaily ohľadom toho, ako má vyzerať dátový audit v organizácií. Preštudujte si lekciu Plánovanie politík na základe dát, Príklady využitia dát a Ako vizualizovať dáta vo voľne dostupných nástrojoch.  

 

Nezabudnite na lekciu Aké dáta zverejňovať – tá pre Vás môže byť relevantná z hľadiska posudzovania kvality týchto dát vo Vašom úrade. Určite nevynechajte ani Skúsenosti miest s otváraním dát, ktoré Vám môžu byť inšpiráciou pre celkové uchopenie témy dát v úrade.  

 

Pokračujte celým kurzom a dozviete sa ďalšie dôležité veci. 

Odborní zamestnanci v agendách mesta. Odborní zamestnanci mesta zodpovední za povinné sprístupňovanie informácií mesta. 

 

Môžete začať modulom Načo sú mestám otvorené dáta, Aké dáta zverejňovať. Pozrite si sekciu “Legislatíva” (Ako otvárať dáta koncepčne) a “Publikačné minimum” (Aké dáta zverejňovať), kde sú zosumarizové dáta, ktoré už dnes v zmysle platnej legislatívy musia samosprávy sprístupňovať verejnosti.  

 

Určite si pozrite lekcie Príklady využitia dát a Príklady open data aplikácií – vďaka nim získane komplexnejší obrázok o tom, ako skvele môžu byť využité nudné dáta, ktoré mravenčou prácou zhromažďujete v informačných systémoch mesta 

 

 

Pokračujte celým kurzom a dozviete sa ďalšie dôležité veci. 

 

Laická verejnosť 

Môžete začať lekciou Načo sú mestám otvorené dáta a pokračovať celým kurzom. Pre Vás bude možno menej relevantná lekcia Ako zverejňovať dáta koncepčne keďže je primárne určená pre pracovníkov mesta, obce, či VÚC.  

Odborná verejnosť  

Môžete začať lekciou Načo sú mestám otvorené dáta a pokračovať celým kurzom. Pre Vás bude možno menej relevantná lekcia Ako zverejňovať dáta koncepčne keďže je primárne určená pre pracovníkov mesta, obce, či VÚC. 

 

Špeciálne Vám dávame do pozornosti lekcie Príklady využitia dát a Príklady open data aplikácií a Ako vizualizovať dáta. Tieto lekcie Vás inšpirujú k tomu ako začať využívať otvorené dáta pri Vašej činnosti. Nezabudnite na lekciu Kde hľadať dáta, ktoré Vás nanavigú na akých portáloch nájdete množstvo databáz s ktorými môžete pracovať.  

Tak, a už sa pustite na expedíciu.