1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Aktuálnosť a detailnosť

V tejto lekcii sa dozviete napríklad:

  • prečo je dôležité pravidelne aktualizovať dáta,
  • prečo je lepšie zverejniť viac ako menej,
  • aké chyby komplikujú spracovania datasetov,
  • prečo Slovensko kleslo v medzinárodnom hodnotení kvality otvorených dát Open Data Maturity Index.

Aktuálnosť 

Bez toho aby zverejňované údaje boli aktuálne nie je možné dosiahnuť ich využitie. Často sa stáva, že údaje sú zverejnené len jednorázovo, bez toho aby boli ďalej aktualizované. Niekedy sa tiež stane, že údaje sú aktualizované ale z nejakého technického dôvodu prestane mechanizmus aktualizácií fungovať. Je preto treba myslieť na to aby v prípade ak sú údaje aktualizované automaticky, boli raz za čas kontrolované. Automatická aktualizácia otvorených dát z interných databáz šetrí pracovný čas zamestnancov, ako aj eliminuje prípadné chyby ktoré by mohli vzniknúť. Je to preto najvhodnejší spôsob akým si zjednodušiť prácu.

Ďalším problémom je, že údaje sú síce aktualizované ale nie je jasne určené, ako často. To je taktiež problematické pre používateľa údajov, lebo sa nemôže spoľahnúť na ich aktualizáciu a nevie teda či môže údaje použiť alebo si bude musieť údaje zohnať z iného zdroja.  Z tohto pohľadu je teda najlepšia zverejňovať ku každému datasetu dátum poslednej aktualizácie a aj periodicitu aktualizácie (napr. denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, nepravidelne, atď.)

Žiadne údaje nie sú platné stále a teda každý dataset je nutné aktualizovať. Otázka frekvencie aktualizácie je daná technickými, finančnými prípadne ľudskými možnosťami samosprávy. Obvykle čím častejšie sú údaje aktualizované, tým lepšie. Ak teda samospráva má údaj k dispozícii aktualizovaný každý deň, najlepšie urobí ak rovnaký interval zvolí aj pre aktualizáciu otvorených dát. Samospráva  ak raz zverejní údaje ako otvorené dáta, nikdy nemôže vedieť na čo budú údaje využité a nemôže ani predpokladať že niektoré využitie údajov nebude vyžadovaná aktualizácia každý deň napriek tomu, že pre drvivú väčšinu ostatných využití to postačuje napríklad raz za týždeň. 

Prešov uvádza pri každom datasete priestorových dát dátum poslednej aktualizácie alebo interval aktualizácie (zdroj: egov.presov.sk)
Detailnosť 

Najväčší úžitok pri znovupoužití údajov je možné dosiahnuť, pokiaľ sú zverejnené tzv. zdrojové údaje. Zdrojové údaje obsahujú všetky dostupné údaje a nie sú nijakým spôsobom zredukované. Protikladom sú prehľady, respektíve štatistické údaje ktoré najčastejšie vznikajú sumarizáciou zdrojových údajov.  Preto odporúčame zverejniť čo najdetailnejšie údaje, ktoré má samospráva k dispozícii. Navyše v prípade ak zverejní samospráva detailné údaje, sumárne údaje sa dajú z tejto informácie spravidla zistiť spočítaním, čo opačne nie je možné. 

Príklady: 

Zredukované údaje Zdrojové údaje
Počet škôl v meste podľa rokov Zoznam škôl v meste podľa rokov
Počet autobusov v MHD podľa rokov Počet autobusov v MHD podľa rokov a podľa typu
Počet obyvateľov podľa rokov Počet obyvateľov podľa rokov a ulíc
Mesto Prešov zverejňuje priestorové údaje o parkoviskách a spevnené plochy. Bohužiaľ však nezverejňuje pomerne dôležitý údaj a to je počet parkovacích miest na parkovisku/spevnenej ploche (zdroj:webgis.presov.sk)

V niektorých prípadoch legislatíva neumožňuje zverejniť úplne detailné údaje, pretože ide o osobné údaje alebo o obchodné tajomstvo. V tomto prípade je však možné údaje anonymizovať tak, aby ich bolo možné naďalej použiť a zároveň aby boli rešpektované všetky pravidlá. Príkladom je sčítanie dopravy, kde nie je možné zverejniť ŠPZ vozidiel ktoré prešli sčítacím miestom, je ich však možné nahradiť anonymizovaným kódom, ktorý zachová informácie o prejazdoch bez toho aby boli vyzradené osobné údaje.