1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Datasety s vysokou pridanou hodnotou

V júni 2020 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora 2019/1024 (Open Data Directive). V tejto smernici sú okrem iného definované  „súbory údajov s vysokou hodnotou“ ako dokumenty, ktorých opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že sú vhodné na tvorbu služieb s pridanou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných a dôstojných pracovných miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch údajov. (Článok 2, bod 10 smernice) 

Ide najmä o týchto 6 oblastí, v ktorých by mali byť datasety identifikované: 

  • Geopriestorové údaje napr. poštové smerovacie čísla, vnútroštátne a miestne mapy
  • Pozorovanie Zeme a životné prostredie napr. spotreba energie a satelitné snímky
  • Meteorológia napr. údaje in situ z nástrojov a predpovede počasia
  • Štatistika napr. demografické a hospodárske ukazovatele
  • Spoločnosti a vlastníctvo spoločnosti napr. obchodné registre a registračné identifikátory
  • Mobilita napr. dopravné značky a vnútrozemské vodné cesty
Datasety s vysokou pridanou hodnotou – témy (zdroj: https://datos.gob.es)

V súčasnosti prebieha zber datasetov na úrovni členských štátov. Po vyzbieraní identifikovaných datasetov zo všetkých členských krajín pripraví Európska komisia zoznam datasetov, ktoré budú členské krajiny povinne zverejňovať vo formáte otvorených dát, teda tak, aby boli bezplatne prístupné, strojovo čitateľné, poskytované prostredníctvom API a v príslušných prípadoch poskytované na hromadné stiahnutie. 

V januári 2020 odoslalo Slovensko navrhované datasety, ktoré vznikli na základe prieskumu a hodnotenia odborníkov z pracovnej skupiny Otvorené dáta pri MIRRI. Ide o 60 datasetov z oblastí . Geopriestorové údaje, Pozorovanie Zeme a životné prostredie a meteorológia. 

V roku 2020 prebieha: 

  • proces posudzovania vplyvov (analýza dopadov) zo strany EK 
  • konzultácia s individuálnymi krajinami 
  • diskusia v rámci oficiálnych pracovných skupín EK 
  • finálny zoznam datasetov v celkovo šiestich kategóriách bude „vrátený“ členským krajinám ako povinný zoznam zverejňovaných datasetov v otvorenom formáte (ako open data). 

 Zdroje článku: