1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Open data portály slovenských samospráv

V tejto lekcii sa dozviete napríklad:

  • ktoré slovenské mestá zverejňujú otvorené dáta a v akých formátoch,
  • čo ponúka národný open data portál,
  • čo ponúkajú open data portály v zahraničí,
  • na čo si dať pozor pri používaní otvorených dát,
  • portály so zaujímavými údajmi.
Datasety

Slovenské samosprávy zverejňujú k začiatku decembra 2020 spolu už takmer 1000 datasetov. Z tohto počtu však tvoria datasety hlavného mesta Bratislava až takmer 700 datasetov, druhý Prešovský samosprávny kraj zverejňuje približne 183 datasetov a tretí Prešov približne 64. Samosprávy zverejňujú aj geo datasety (datasety obsahujúce geografické informácie) a tiež API prístupy. Nižšie ponúkame prehľadnú interaktívnu mapu s počtami datasetov podľa jednotlivých kategórií a samospráv.


Dataset definujeme ako jedinečný súbor dát, teda nezáleží na tom, koľkokrát je na stránke uložený v rôznych formátoch. Teda napríklad dataset “Počet psov podľa ulíc” uložený vo formátoch CSV, XLSX a PDF je stále jeden (a ten istý) dataset.

Zoznam samospráv, počty datasetov ako aj adresu open dátového portálu ponúkame nižšie:

Subjekt Datasety spolu z toho datasety s georeferenčnými údajmi Odkaz
1 Bratislava Magistrát hl. mesta 685 ? https://opendata.bratislava.sk/ 
2 PSK VÚC 183 ? https://www.po-kraj.sk/sk/open-data/​ ; https://geopresovregion.sk/
3 Prešov Mesto 64 26 https://egov.presov.sk/ 
4 Žilina Mesto 42 8 https://egov.zilina.sk/ 
5 Hlohovec Mesto 24 0 https://egov.hlohovec.sk/ 
6 Trnava Mesto 24 3 https://egov.trnava.sk/ 
7 Banská Bystrica Mesto 22 0 https://egov.banskabystrica.sk/ 
8 Trenčín Mesto 21 2 https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/opendata-trencin/ 
9 Levice Mesto 18 0 https://egov.levice.sk/ 
10 Modra Mesto 17 0 https://egov.modra.sk/ 
11 Pezinok Mesto 14 0 https://egov.pezinok.sk/ 
12 Kežmarok Mesto 13 0 https://egov.kezmarok.sk/ 
13 Jaslovské Bohunice Obec 8 0 https://smart.jaslovske-bohunice.sk/ 
14 Malacky Mesto 4 0 https://egov.malacky.sk/ 
15 NSK VÚC 4 0 https://data.gov.sk/en/organization/1019b3a2-3a12-4b4e-9f5d-46df67a0080d 
16 Poprad Mesto 2 0 https://egov.poprad.sk/ 
17 Nitra Mesto ? 0 https://klient.nitra.sk/ 
Formáty

Slovenské samosprávy používajú vo väčšine prípadov jedného dodávateľa modulu pre otvorené dáta. Z tohto dôvodu sú aj ponúkané formáty do istej miery unifikované. Pokiaľ si chcete súbory prezrieť, je možné využiť PDF, CSV alebo XLSX súbory. Pre analytickú prácu s obsahom sú použiteľné CSV alebo XLSX súbory. Bohužiaľ CSV súbory niektoré samosprávy nemajú, náhrada za ne je potom XLSX súbor, ktorý však nie otvoreným formátom. Pre programátorov alebo pokročilejších používateľov sú určené formáty JSON alebo XML. Čo sa týka geografických údajov, používajú sa rôzne formáty – SHP, GEO JSON alebo KML.

Subjekt Datasety Datasety GEO
1 Bratislava Magistrát hl. mesta rôzne rôzne
2 PSK VÚC CSV XML CSV / SHP
3 Prešov Mesto XML, JSON, XML.NET SHP (ZIP), KML, GEO JSON
4 Žilina Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET SHP, KML, GEO JSON
5 Hlohovec Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
6 Trnava Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET SHP, KML, GEO JSON
7 Banská Bystrica Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
8 Trenčín Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET WMS, API
9 Levice Mesto XML
10 Modra Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
11 Pezinok Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
12 Kežmarok Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
13 Jaslovské Bohunice Obec JSON CSV
14 Malacky Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
15 NSK VÚC CSV
16 Poprad Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
17 Nitra Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
Väčšina samospráv používa riešenie od jedného dodávateľa, ktoré je však graficky variabilné
Licencie

Čo sa týka licencií, všetky samosprávy s výnimkou NSK používajú licenciu Creative Commons Attribution 4.0 international. V prípade tejto licencie je možné údaje voľne použiť, je však potrebné uviesť zdroj a to či údaje boli zmenené.

Subjekt Datasety Datasety GEO
1 Bratislava Magistrát hl. mesta Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
2 PSK VÚC CSV XML CSV / SHP
3 Prešov Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
4 Žilina Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
5 Hlohovec Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
6 Trnava Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
7 Banská Bystrica Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
8 Trenčín Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international neuvedené
9 Levice Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
10 Modra Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
11 Pezinok Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
12 Kežmarok Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
13 Jaslovské Bohunice Obec Creative Commons Attribution 4.0 international
14 Malacky Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
15 NSK VÚC Iné (Nekomerčné)
16 Poprad Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
17 Nitra Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international