1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Prieskum dopytu verejnosti po dátach

Samospráva má poskytovať kvalitné služby svojim občanom. Príkladom služby je aj zverejňovanie údajov, preto by sa samosprávama mala prirodzene orientovať na datasety, po ktorých existuje dopyt. Ako to ale zistiť?

Vhodným prostriedkom zisteniu toho, po akých datasetoch je najväčší dopyt je realizácia prieskumu. Náklady na takýto prieskum sú malé až nulové a existujú viaceré benefity:

  • zapojenie verejnosti do diania v obci,
  • pri vhodnom dizajne získanie zaujímavých informácií,
  • zároveň ide o prieskum “siete” organizácií a ľudí, ktorí majú záujem o dáta.

Prieskum je najvhodnejšie realizovať cez webový formulár (napríklad Google Forms), pomocou ktorého sa údaje automaticky naplnia do tabuľky s ktorou môže samospráva ďalej pracovať.

Je tiež vhodné vyhradiť dostatočný čas aby zapojenie respondentov bolo čo najväčšie.

Okruh oslovených respondentov závisí na charaktere organizácií a jednotlivcov, ktoré pôsobia v danom meste. Je vhodné osloviť priamo organizácie o ktorých existencii má samospráva vedomosť, taktiež je ale vhodné propagovať prieskum čo najviac v rámci sociálnych sietí, webovej stránky alebo médií, aby sa mohli zapojiť všetci, ktorý budú mať záujem.

Príklad cieľovej skupiny:

  • Akademické organizácie– univerzity, výskumné organizácie, stredné školy v rámci vyučovania informatiky a/alebo občianskej náuky  
  • NGO– lokálne a celoštátne neziskové organizácie a nadácie, lokálni aktivisti   
  • Médiá– lokálne médiá, dátoví žurnalisti; sú vhodní tiež ako prostriedok na šírenie publicity 
  • Vývojári – vývojári webových stránok, aplikácií 
  • Dátoví analytici
  • Firmy– zamerané na rôzne oblasti ako sociálne služby, vzdelávanie, technológie, doprava, výstavba, územné plánovanie, enviromentálne témy, startupy 

Prieskum by mal byť realizovaný vtedy ak je samospráva skutočne ochotná a schopná venovať čas a úsilie zverejneniu dát, ktoré z prieskumu vyplynú ako žiadané. Je potrebné sa pripraviť na to že to bude pravdepodobne vyžadovať prácu zamestnancov prípadne aj istú sumu financií. Nie je vhodné realizovať prieskum vtedy, ak si samospráva len chce potvrdiť datasety ktoré plánuje zverejniť alebo chce len “vykázať činnosť”, v tomto prípade môže byť skôr zdrojom znechutenia respondentov, ktorí vynaložili čas a námahu na jeho vyplnenie.

Oznam o prieskume na webovej stránke mesta Nitra

OZ Alvaria v roku 2020 pomáhalo mestu Nitra pri definovaní otázok prieskumu a okruhu respondentov. Dokument uvádzame ako príklad toho, ako môže prieskum dopytu po žiadaných dátach vyzerať.