1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Súlad s GDPR

Obce a mestá často nakladajú s osobnými údajmi pri výkone verejnej moci  a pri zabezpečovaní služieb obyvateľom a návštevníkom.  Povinnosťou mesta a obce je prijať vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré dokazujú že spracovanie osobných dát vykonáva v súlade s Nariadením GDPR.

Pri identifikovaní osobných údajov v datasete je možné pomôcť si týmito otázkami:

  • Spadá informácia do niektorej kategórie osobných údajov?
  • Je informácia o konkrétnej fyzickej osobe?
  • Vzťahuje sa účel spracúvania na konkrétnu fyzickú osobu?
  • Má spracúvanie údajov dopad na konkrétnu fyzickú osobu?
  • Sú spracúvané informácie aktuálne?
  • Viete zo samostatnej informácia identifikovať konkrétnu fyzickú osobu?
  • Poznáte jeden alebo viacero identifikátorov, na základe ktorých je osoba určiteľná?
  • a i.

Vo vzťahu k zverejňovaniu otvorených dát je z pohľadu miest a obcí kľúčové zabezpečiť ochranu súkromia dotknutých osôb ale zároveň aj zabezpečiť zverejňovanie informácií v zmysle Infozákona.

Ochranu osobných údajov je potrebné riadiť prostredníctvom vypracovaného systému riadenia ochrany osobných údajov. Tento systém by mal zahŕňať tak právne, ako aj organizačné a bezpečnostné opatrenia.

Dobrá prax hovorí aj o viacstupňovej kontrole, keď dataset plánovaný na zverejnenia posudzuje z hľadiska súladu GDPR zodpovedná osoba v zmysle GDPR, gestor dát, odbor dátovej politiky a právne oddelenie. Až následne je vykonané rozhodnutie, či dataset bude zverejnený vo formáte otvorených dát, príp. akým spôsobom, a v akom rozsahu budú citlivé údaje anonymizované.

Ak chcete preskočiť obsah kliknite na odkaz nižšie:

Zverejnenie dát v súlade s GDPR

… alebo pokračujte kliknutím na Ďalej.