1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Technické a licenčné štandardy z pohľadu používateľa

Pri využívaní otvorených dát sa musí používateľ riadiť licenciu, s ktorou sú zverejnené. Pokiaľ teda chcete na základe otvorených dát vytvoriť aplikáciu alebo vizualizáciu ktorá nemá slúžiť len pre Vás samotných, je nutné sa pri ďalšom šírení aplikácie alebo vizualizácie riadiť podmienkami licencie. V prípade ak nie je licencia uvedená, sú údaje prakticky nevyužiteľné, prípadne len s rizikom prípadných sankcií zo strany toho, komu patria.

Jedno z lôg označujúcich otvorené dáta (zdroj: https://www.logolynx.com)

Licencia presne určuje, za akých podmienok je možné dáta využiť, či je nutné uviesť zdroj údajov, či je možné do údajov zasahovať a podobne. Informácia o licencii sa spravidla nachádza pri odkaze na stiahnutie datasetu, v niektorých prípadoch je uvedená v pätičke stránky. Nasledujúci návod sa týka najmä údajov sprístupnených s verejnou licenciou (napríklad Creative Commons).

Ako postupovať, keď chcem používať databázu, ktorá je šírená pod verejnou licenciou?

  1. Dôsledne si pozrite verejnú licenciu, ktorá sa uvádza spoločne sdatabázou/údajmi. Ak neviete, čo znamená, snažte sa vyhľadať si k nej potrebné informácie. 
  2. Použite databázu/údaje, pričom dôsledne dodržiavajte verejnú licenciu, ktorá sa s ňou spája. Najčastejšie to bude označenie nositeľa práv (napr. CC BY / Attribution), môžu to však byť aj iné podmienky, napríklad zákaz meniť, upravovať a modifikovať predmet ochrany (napr. CC ND / No Derivatives), ktoré môžu predstavovať zásadnú prekážku riadneho využitia databázy. Vždy bude závisieť aj od konkrétnych potrieb, ako treba databázu využiť. Ak napríklad plánujeme komerčnú aplikáciu, pri ktorej bude dochádzať k použitiu databázy, určite sa vyhnime verejným licenciám s prvkom Non-Commercial. Ak novovytvorený produkt nemá byť tiež open, vyhnite sa zase prvku Share Alike a pod. 
  3. V prípadoch, keď je potrebné súčasne používať materiály a zdroje šírené pod viacerými rozličnými verejnými licenciami, je potrebné dávať pozor na ich kompatibilitu. Kompatibilitu licencií Creative Commons si možno preveriť na ich webovej stránke,4 súlad iných verejných licencií je potrebné vyhodnotiť individuálne. 

Detailnejšie informácie o licenciách nájdete v lekcii č. 5. Prečo je dôležité licencovať.