1. Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré?

Nestretli ste sa ešte s pojmom otvorené dáta alebo nemáte presnú predstavu čo sa pod týmto pojmom myslí? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

2. Načo sú mestám otvorené dáta?

Nie ste si istí, či je správne rozhodnutie zverejňovať otvorené dáta? Aké benefity to môže Vašej samospráve priniesť? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

3. Ako otvárať dáta koncepčne?

Ste už rozhodnutí otvoriť svoje dáta ale neviete ako na to? Na čo všetko si dať pozor aby Vaše úsilie prinieslo úžitok? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

4. Aké dáta zverejniť?

Viete už že chcete zverejňovať otvorené dáta a máte predstavu ako na to ale rozmýšľate nad tým aké dáta sú vhodné na zverejnenie? V tejto lekcii nájdete odpovede.

5. Ako zverejniť dáta technicky?

Ako zverejniť dáta efektívne? Aké sú vhodné formáty, licencie a technické riešenia? Odpovede nájdete v tejto lekcii.

7. Kde nájsť datasety?

Chceli by ste pracovať s otvorenými dátami ale neviete ako na to? V tejto lekcii predstavujeme prvý krok - kde hľadať otvorené dáta.

8. Zverejnenie dát v súlade s GDPR?

Ako zverejniť dáta tak aby to bolo v súlade s GDPR, ochranou osobných údajov a legislatívou? Odpovede sa dozviete v tejto lekcii.

11. Ako budovať komunitu?

Chcete aby nad Vašimi dátami vznikali riešenia? Aby boli používané, sťahované, aby sa o nich písalo? Ako na to vám odpovie táto lekcia.

12. Atribúty kvalitných dát?

Máte už zverejnené dáta ale nie ste si istí ich kvalitou? Ak nad Vašimi dátami nič dlhšie nevzniká, môže byť problémom aj ich kvalita. Ako na to Vám prezradíme v tejto lekcii.
Výber platformy

Platforma je open data portál (webová stránka), ktorá slúžia na sťahovanie a vyhľadávanie otvorených dát.

Platforma by mala mať tieto atribúty:

 • prehľadnosť,
 • možnosť vyhľadávania a filtrovania (podľa témy, formátu, periodicity aktualizácie, organizácie, tagov, atď.) – toto je vhodné najmä pri väčšom počte datasetov,
 • obsahuje metadáta k datasetom,
 • obsahuje licencie k datasetom,
 • obsahuje kontakty k datasetom.

Žiadúce sú tiež nasledovné možnosti interakcie s používateľmi údajov:

 • komenovanie datasetov,
 • hodnotenie datasetov,
 • vybranie obľúbených datasetov,
 • prehľad aplikácií a možnosť registrácie,
 • možnosť požiadať o zverejnenie datasetu.

Je vhodné aby bol open data portál umiestnený na mieste, ktoré je ho možné rýchlo nájsť (ideálne z domovskej stránky samosprávy) a tiež prístupný pre vyhľadávače. Vhodná je tiež ľahko zapamätateľná adresa napríklad http://www.opendata.mesto.sk alebo http://www.mesto.sk/opendata.

Platformu je možné realizovať najmä týmito 3 spôsobmi:

 1. Umiestniť dáta priamo na webovom sídle mesta alebo obce: V prípade, že dát je len malé množstvo (napr. jednotky alebo nanajvýš niekoľko desiatok datasetov), najjednoduchšie je vyexportovať dáta a umiestniť súbory priamo na webovom sídle mesta, spolu s podstránkou s metaúdajmi (zoznam datasetov + názov, popis, licencia, link). Tým vznikne jednoduchý open data katalóg. Niektoré mestá toto riešia “in house”, teda publikovanie priamo na stránke realizuje IT oddelenie. Ak vnútorné IT kapacity nie sú k dispozícii, je potrebné osloviť dodávateľa informačného systému. Príklad jednoduchého open data katalógu: Jaslovské Bohunice
  Otvorené dáta na stránke obce Jaslovské Bohunice
 2. Špecializovaný softvér na manažovanie katalógu otvorených údajov: Ak počet datasetov narastie na viacero desiatok prípadne stovky, je potrebné zvážiť prechod na špecializovaný softvér na manažovanie katalógu otvorených údajov. K dispozíciu sú komerčné riešenia alebo je možné si softvér vyvinúť vo vlastnej réžii, prípadne použiť otvorený kód. Príkladom realizácie vo vlastnej réžii je open data portál mesta Bratislava: https://opendata.bratislava.sk/ — Softvér, na ktorom beží bratislavský open data katalóg, je k dispozícii aj na bezplatné použitie: https://github.com/magistrat-bratislava/opendata — hoci v súčasnosti nie je pripojená konkrétna voľná licencia, mesto Bratislava deklarovalo, že ostatné samosprávy môžu zdrojový kód voľne použiť: https://zive.aktuality.sk/clanok/143507/bratislava-zverejnila-zdrojove-kody-k-svojmu-portalu-otvorenych-dat-ma-aj-dalsie-novinky/
  Open dátový portál mesta Bratislava realizovaný vo vlastnej réžii
  Open data portál mesta Prešov, ide o komerčné riešenie
 3. Katalogizovať alebo umiestniť dáta na data.gov.sk: Data.gov.sk je národný open data katalóg, ktorý využívajú ministerstvá a inštitúcie na národnej úrovni. Výhodou data.gov.sk je, že sú otvorené dáta viacerých inštitúcií na jednom mieste. Nevýhodou je, že proces registrácie organizácie (mesta a obce) a katalogizovanie datasetov je pomerne náročný proces z hľadiska byrokracie a času. Datasety je možné priamo (fyzicky) nahrať alebo len katalogizovať zverejnené datasety napr. na webovom sídle organizácie. Opodrúčame však samosprávam zverejňovať datasety aj na tomto portáli, umožnia tým datasety ľahšie nájsť používateľom, taktiež sa datasety automaticky objavia na Európskom dátovom portáli.
Národný open dátový portál data.gov.sk

Kým 1. a 3. spôsob sú najmenej náročné na financie, výhodou 2. spôsobu je vysoká variabilita riešenia v závislosti od požiadaviek samosprávy.

Ak chcete preskočiť obsah kliknite na odkaz nižšie:

Kde nájsť datasety

… alebo pokračujte kliknutím na Ďalej.