V období mája 2020 až marca 2021 sme organizovali workshopy na tému “Open Data v mestách a krajoch”. Cieľom workshopov  bolo na konkrétnych príkladoch z praxe priblížiť prínosy otvorených dát pre mesto a širokú verejnosť. Priblížiť konkrétne kroky, nástroje a prístupy, ktoré realizovali úspešné mestá pri otváraní dát. Ukázať samosprávne aplikácie a dáta, ktoré zmenili svet a zodpovedať otázky vyplývajúce z GDPR.

Pozrite si prezentácie a fotografie z jednotlivých workshopov:

Videozáznamy z prednášok nájdete v sekcii Videoprednášky alebo na našom Youtube kanáli. Ak Vás zaujíma viac informácií o týchto podujatiach, prečítajte si náš článok.