Open Data Lab – 1. Workshop
1:39:05
Cieľom 1. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s otvorenými dátami, s ich praktickým využitím a nástrojmi na vizualizáciu.
Vizualizácia Koronadotácie
28:09
Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o vizualizácii koronadotácií, ktorú sme pripravili spolu s Transparency International Slovensko. Dozviete sa ako a prečo vizualizácia vznikla, ako dlho to trvalo, ako funguje, aké dáta využíva, aká je kvalita vstupných dát a ďalšie zaujímavé informácie.
Jana Červenáková (Únia miest Slovenska) a Tomáš Grosshappel (Banskobystrický samosprávny kraj) – Portál zaočkovanosti podľa mesta/obce
15:18
Pozrite si prezentáciu Jany Červenákovej, výkonnej viceprezidentky Únie miest Slovenska a Tomáša Grosshappela z Banskobystrického samosprávneho kraja o portáli k zaočkovanosti podľa mesta/obce. Dozviete sa ako portál vznikol, na čo slúži a aké boli na neho reakcie.
Aplikácia Programový rozpočet
10:02
Pozrite si prednášku Lukáša Jankoviča o aplikácii Programový rozpočet, o tom aké datasety slúžili ako podklad, aké komplikácie vznikli pri spracovaní dát a pre koho je aplikácia určená.
Bariéry limitujúce zverejňovanie otvorených dát samosprávami – Erika Kusyová
44:40
Pozrite si prednášku Eriky Kusyovej o skúsenostiach, problémoch a bariérach pri zverejňovaní otvorených dát miest a obcí.
Analýza zverejňovania open data na data.gov.sk – Martin Šechný
47:36
Pozrite si prednášku Martina Šechného, v ktorej hovorí o analýze zverejňovania datasetov verejnej správy za rok 2021, ktorú vypracoval.
Otvorte sa otvoreným dátam
Pozrite si príbeh z neznámeho mestečka, kde sa z primátora stal hrdina. Dozviete sa ako uchopiť zverejňovanie dát tak, aby nad nimi komunita vytvárala pridanú hodnotu.
Otvorené dáta ako motor inovácií
Otvorte sa otvoreným dátam a vytvorte priestor na vznik inovácií vo Vašom regióne. Pozrite si ako rozbehnúť zverejňovanie a aké aplikácie nad dátami vzniklo u nás a v zahraničí.
Využitie otvorených dát v praxi: Portál Otvorená Bratislava – Miroslav Babič
Pozrite si prednášku Miroslava Babiča, autora portálov Uvostat a Otvorená Bratislava, kde hovorí o tom ako portál Otvorená Bratislava funguje a nad akými dátami je postavený.

Page 2 of 5