Otvorené dáta ako motor inovácií
Otvorte sa otvoreným dátam a vytvorte priestor na vznik inovácií vo Vašom regióne. Pozrite si ako rozbehnúť zverejňovanie a aké aplikácie nad dátami vzniklo u nás a v zahraničí.
Využitie otvorených dát v praxi: Portál Otvorená Bratislava – Miroslav Babič
Pozrite si prednášku Miroslava Babiča, autora portálov Uvostat a Otvorená Bratislava, kde hovorí o tom ako portál Otvorená Bratislava funguje a nad akými dátami je postavený.
Ako sme otvárali dáta v meste: Open Data Portál Bratislava – Pavol Škápik, Dominika Homolová
Pozrite si prednášku Pavla Škápika a Dominiky Homolovej z magistrátu Bratislava, ktorí hovoria o tom, ako spustili portál Open Data Bratislava.
Prečo potrebujeme otvorené dáta a ako zvyšovať ich kvalitu: Príklady z praxe – Ján Suchal
Pozrite si prednášku Jana Suchala, programátora a experta na otvorené dáta a digitalizáciu verejnej správy, hovorí o tom, prečo potrebujeme otvorené dáta verejného sektora.
Príklady využitia otvorených dát – Lukáš Jankovič
Pozrite si video z prezentácie Lukáša Jankoviča, dátového analytika z občianskeho združenia Alvaria, ktorý hovorí o dátových aplikáciách vytvorených nad otvorenými dátami našich miest a obcí.
Načo sú mestám otvorené dáta? Príklady zaujímavých aplikácií – Iveta Ferčíková
Pozrite si video z prezentácie Ivety Ferčíkovej z občianskeho združenia Alvaria, ktorá hovorí o tom, prečo je zverejňovanie otvorených dát prínosné nielen pre verejnosť, ale aj samotné organizácie.
Dáta, ktoré zmenili svet – Ján Gondoľ
Pozrite si videozáznam prednášky Jána Gondoľa, programátora a experta na otvorené dáta, ktorý hovorí o zdravotníckych problémoch z histórie, ktoré sa podarilo vyriešiť aj na základe analyzovania  dát. 
Ako zverejniť otvorené dáta rýchlo a lacno: Zverejniť samosprávne dáta nie je zložité ani drahé – Peter Hanečák
Pozrite si video z prezentácie Petra Hanečáka, programátora a open data experta, ktorý hovorí o tom ako zverejniť open data rýchlo a lacno. 
Ako uchopiť open data koncepčne – Milan Andrejkovič
Pozrite si video z prezentácie Milana Andrejkoviča, vedúceho Dátovej kancelárie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) a koordinátora dátových kurátorov v rezortoch. 

Page 3 of 6