Lenka Rusnáková – Kalendár podujatí v regióne alebo možnosti využitia API
Pozrite si video z prezentácie Lenky Rusnákovej, riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry, ktorá prišla s nápadom ako efektívne zhromažďovať a sprístupňovať aktuálne informácie o podujatiach v regióne s využitím moderných technológií (API). 
Dana Skupinová, Marek Šutý, Peter Justh – Ako sme otvárali dáta v meste Kežmarok: Dáta a technické riešenie
16:48
Pozrite si video z prezentácie odborníkov na IT a GIS systémy z mesta Kežmarok. Z prednášky Dany Skupinovej, Mareka Šutýho a Petra Justha sa dozviete ako pristupuje mesto Kežmarok k zhromažďovaniu a zdieľaniu dát.
Open Data v meste Prešov: Ako dať mestským dátam nový rozmer
Pozrite si videozáznam prednášky Mariany Hurnej, IT odborníčky z mesta Prešov, ktorá hovorí o tom ako vyzerá proces zverejňovania open data v meste, aké datasety majú zverejnené a čo podniká mesto aby zapojilo do spracovávania dát aj širšiu komunitu vývojárov.
Quo Vadis: Budúcnosť otvorených dát v Košiciach
Pozrite si prezentáciu Žofii Sinčákovej z Creative Industry Košice, ktorý s mestom Košice spolupracuje aj na téme inovácií a dát. Stanú sa Košice ďalším mestom na Slovensku, ktoré bude proaktívne publikovať open data?
Ako využiť realtime dopravné údaje: Aplikácia MHD Prešov
Pozrite si video z prezentácie Mateja Lukáč, CEO firmy nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. a UX špecialistu, ktorý stojí za vývojom dopravnej aplikácie MHD Prešov.
Otvorená geoinfraštruktúra Prešovského kraja geopresovregion.sk
Pozrite si video z prezentácie Mareka Hudáka, analytika z Oddelenia Inštitútu strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa podieľa na budovaní portálu geopriestorových informácií regiónu.
Aplikácia nad dátami z úradnej tabule mesta: Oznamypresov.sk
33:45
Pozrite si video z prezentácie Ivana Ivanca, programátora, ktorý je autorom open data aplikácie Oznamypresov.sk.
Dáta v meste Trenčín
Pozrite si celý videozáznam prednášky Patrika Žáka, druhého zástupcu primátora mesta Trenčín a dozviete sa ako pristupuje mesto k zverejňovaniu (otvorených) dát.
Príklady využitia otvorených dát: Aplikácie Můžu dýchat & HejbejBrnem
Jozef Jelínek pôsobí v občianskom združení Nesehnutí a venuje sa riešeniu mnohých výziev prostredníctvom IT technológií. Z videa sa dozviete detailné informácie o open data aplikáciách „Můžu dýchat“, „HejbejBrnem“, ktoré vznikli nad dátami mesta Brno.

Page 3 of 4