Slovo “GDPR” sa stalo strašiakom pre mnohé subjekty verejného, štátneho ale aj súkromného sektora kvôli vysokým sankciám za nezákonné spracovanie osobných údajov. Keďže na strane samospráv, ale aj na strane používateľov dát prevláda stále neistota ohľadom spracovávania osobných údajov, v spolupráci s JUDr. Pavlom Nechalom, PhD. sme pripravili Analýzu možností zverejňovania otvorených údajov samospráv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prečítajte si analýzu: