Národný projekt Otvorené dáta 2.0 – aktuálny stav – Miroslav Líška
35:08
Pozrite si prezentáciu Miroslava Líšku z Dátovej kancelárie MIRRI SR. Dozviete sa ako vníma súčasný stav otvorených dát na Slovensku a najväčšie problémy a ako ich pomáha riešiť nový centrálny portál otvorených dát, ktorý Dátový kancelária pripravuje.
Open Data portál mesta Košice – Eva Singovszká a Matej Takács
9:33
Pozrite si prezentáciu Evy Singovszkej a Mateja Takácsa z mesta Košice o novom portáli mesta. Dozviete sa ako projekt vznikol, čím bol a je inšpirovaný, aké datasety nájdete na portáli, s akými problémami sa mesto stretlo a čo bude ďalej nasledovať.
Open Data Lab – 3. Workshop – dokončenie vizualizácie
20.39
V závere 3. Workshopu sme študentom odprezentovali pomocou praktických ukážok zoznam (checklist) úprav, na ktoré by nemali zabudnúť, keď budú dokončovať svoju vizualizáciu nad otvorenými dátami.
Open Data Lab – Návod na otvorené dáta mesta Prešov
14:33
V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom ukázali ako pracovať s otvorenými datasetmi a georeferenčnými dátami mesta Prešov.
Open Data Lab – otvorené dáta Štatistického úradu SR
11:12
V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom predstavili otvorené dáta Štatistického úradu SR, z akých zdrojov možno čerpať a ako s nimi pracovať.
Open Data Lab – Zverejňovanie georeferenčných dát
29:46
V rámci Workshopu #2 projektu Open Data Lab študentom predstavil Martin Tuchyňa z Ministerstva životného prostredia SR čo sú to georeferenčné (geo) dáta, na základe čoho a kde sú na Slovensku zverejňované.
Koncepcia dátovej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja – Dominika Podstaveková
13:20
Pozrite si prednášku Dominiky Podstavekovej, v ktorej hovorí o Koncepcii dátovej politiky, Dátovej doložke a Štandardoch práce s dátami, ktoré v nedávnom období pripravil Banskobystrický samosprávny kraj.
Open Data Lab – 2. Workshop – vizualizácia otvorených dát v Tableau
44:58
Cieľom 2. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s vizualizáciou otvorených dát v nástroji Tableau.
Open Data Lab – 2. Workshop – vizualizácia otvorených dát v PowerBI
59:49
Cieľom 2. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s vizualizáciou otvorených dát v nástroji Microsoft PowerBI.
1235

Page 1 of 5