Ako dať mestským dátam nový rozmer
Pozrite si videozáznam prednášky Mariany Hurnej, IT odborníčky z mesta Prešov, ktorá hovorí o tom ako vyzerá proces zverejňovania open data v meste, aké datasety majú zverejnené a čo podniká mesto aby zapojilo do spracovávania dát aj širšiu komunitu vývojárov.
Budúcnosť otvorených dát v Košiciach
Pozrite si prezentáciu Žofii Sinčákovej z Creative Industry Košice, ktorý s mestom Košice spolupracuje aj na téme inovácií a dát. Stanú sa Košice ďalším mestom na Slovensku, ktoré bude proaktívne publikovať open data?
Ako využiť realtime dopravné údaje: Aplikácia MHD Prešov
Pozrite si video z prezentácie Mateja Lukáča, CEO firmy Nolimit a UX špecialistu, ktorý stojí za vývojom dopravnej aplikácie MHD Prešov.
Otvorená geoinfraštruktúra Prešovského kraja geopresovregion.sk
Pozrite si video z prezentácie Mareka Hudáka, analytika z Oddelenia Inštitútu strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa podieľa na budovaní portálu geopriestorových informácií regiónu.
Aplikácia nad dátami z úradnej tabule mesta: Oznamypresov.sk
33:45
Pozrite si video z prezentácie Ivana Ivanca, programátora, ktorý je autorom open data aplikácie Oznamypresov.sk.
Dáta v meste Trenčín
Pozrite si celý videozáznam prednášky Patrika Žáka, druhého zástupcu primátora mesta Trenčín a dozviete sa ako pristupuje mesto k zverejňovaniu (otvorených) dát.
Príklady využitia otvorených dát: Aplikácie Můžu dýchat & HejbejBrnem
Jozef Jelínek pôsobí v občianskom združení Nesehnutí a venuje sa riešeniu mnohých výziev prostredníctvom IT technológií. Z videa sa dozviete detailné informácie o open data aplikáciách „Můžu dýchat“, „HejbejBrnem“, ktoré vznikli nad dátami mesta Brno.
Otvorené dáta v Trnave
Jaroslav Otčenáš zo spoločnosti TT-IT, s.r.o., ktorú založilo mesto Trnava, hovorí o tom aké technické riešenie využíva mesto na zverejňovanie otvorených dát, aké sú jeho výhody, aké dáta sú už dostupné a aké plánujú zverejniť.
Aké otvorené dáta zverejňovať počas pandémie?
Ako môžu otvorené dáta pomôcť v boji proti koronavírusu? Aké dáta sprístupniť verejnosti ako prvé? Aké dáta otvorili v zahraničí počas pandémie a čo nad nimi vzniklo? Dozviete sa z prednášky Lucii Lacika, ktorá pôsobí v Úrade splnomocnenca vlády SR.

Strana 1 z 2