51 video(s) found
Projekt Spoznaj otvorené dáta - Lukáš Jankovič
7:53
Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o projekte "Spoznaj otvorené dáta" pre stredné školy. Dozviete sa aký je obsah workshopov, aké sú zapojené školy a aké sú výstupy projektu.
Dopad otvorených dát - Lukáš Jankovič
13:53
Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o dopade otvorených dát a o metodike mapovania dopadu otvorených dát na vybrané oblasti SR, ktorá vzniká na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Hodnotenie samosprávnych otvorených dát - mestá a mestské časti - Lukáš Jankovič
17:42
Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o hodnotení mestských otvorených, ktoré vzniklo v rámci rebríčka Transparency International Slovensko - Otvorená samospráva. Dozviete sa aké je pozadie projektu, aké indikátory sú hodnotené a ako dopadli jednotlivé samosprávy - mestá a mestské časti.
Vizualizácia škôlok - Lukáš Jankovič
34:35
Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o projekte vizualizácie údajov o škôlkach, ktorý vznikol vďaka spolupráci v Open Data Sieti. Dozviete sa čo je cieľom projektu, aké dáta využíva, aké pohľady na dáta obsahuje, zaujímavé zistania a mnoho ďalšieho.
Nový projekt Openstats.city - Miroslav Babič
10:28
Pozrite si prezentáciu Miroslava Babiča (BlackRuby) o novom projekte, ktorý využíva otvorené samosprávne dáta. Dozviete sa čo je cieľom projektu, aké dáta využíva, aké boli problémy a výzvy pri spracovaní dát a mnoho ďalšieho.
Hodnotenie úrovne zverejňovania župných otvorených dát v rebríčku Otvorená samospráva - Lukáš Jankovič
12:52
Pozrite si prezentáciu o Hodnotení úrovne zverejňovania župných otvorených dát v rebríčku Otvorená samospráva. Dozviete sa čo je cieľom hodnotenia, ako hodnotenie vzniklo, ako boli udeľované body pri hodnotení samosprávnych krajov a aké vylepšenie by mohli pomôcť zlepšiť kvalitu hodnotenia.
Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát za rok 2022 - Lucia Lacika, Lukáš Jankovič a Martin Šechný
55:30
Pozrite si prezentáciu o Analýze zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát za rok 2022. Dozviete sa čo je cieľom analýzy, aké sú rozdiely oproti minulým rokom, dôležité zistenia a odporúčania z analýzy.
Národný projekt Otvorené dáta 2.0 - aktuálny stav - Miroslav Líška
35:08
Pozrite si prezentáciu Miroslava Líšku z Dátovej kancelárie MIRRI SR. Dozviete sa ako vníma súčasný stav otvorených dát na Slovensku a najväčšie problémy a ako ich pomáha riešiť nový centrálny portál otvorených dát, ktorý Dátový kancelária pripravuje.
Open Data portál mesta Košice - Eva Singovszká a Matej Takács
9:33
Pozrite si prezentáciu Evy Singovszkej a Mateja Takácsa z mesta Košice o novom portáli mesta. Dozviete sa ako projekt vznikol, čím bol a je inšpirovaný, aké datasety nájdete na portáli, s akými problémami sa mesto stretlo a čo bude ďalej nasledovať.
Page 1 of 6