Využitie otvorených dát v praxi: Portál Otvorená Bratislava – Miroslav Babič
Pozrite si prednášku Mira Babiča, autora portálov Uvostat a Otvorená Bratislava, kde hovorí o tom prečo sa rozhodol vytvoriť portál Otvorená Bratislava, s akými problémami sa stretol a aké funkcie ponúka tento portál.
Ako sme otvárali dáta v meste: Open Data Portál Bratislava – Pavol Škápik, Dominika Homolová
Pozrite si prednášku Pavla Škápika a Dominiky Homolovej z magistrátu Bratislava, ktorí hovoria o tom, ako spustili portál Open Data Bratislava. Prednáška bola súčasťou workshopov "Otvorené dáta v mestách a krajoch - Nitra", ktoré realizovalo občianske združenie Alvaria online v mesiacoch február - marec 2021.
Prečo potrebujeme otvorené dáta a ako zvyšovať ich kvalitu: Príklady z praxe – Ján Suchal
Pozrite si prednášku Jana Suchala, programátora a experta na otvorené dáta a digitalizáciu verejnej správy, hovorí o tom, prečo potrebujeme otvorené dáta verejného sektora. Prednáška bola súčasťou workshopov "Otvorené dáta v mestách a krajoch - Nitra", ktoré realizovalo občianske združenie Alvaria v mesiacoch február - marec 2021.
Príklady využitia otvorených dát – Lukáš Jankovič
Pozrite si video z prezentácie Lukáša Jankoviča, dátového analytika z občianskeho združenia Alvaria, ktorý hovorí o dátových aplikáciách vytvorených nad otvorenými dátami našich miest a obcí.
Načo sú mestám otvorené dáta? Príklady zaujímavých aplikácií – Iveta Ferčíková
Pozrite si video z prezentácie Ivety Ferčíkovej z občianskeho združenia Alvaria, ktorá hovorí o tom, prečo je zverejňovanie otvorených dát prínosné nielen pre verejnosť, ale aj samotné organizácie.
Dáta, ktoré zmenili svet – Ján Gondoľ
Pozrite si videozáznam prednášky Jána Gondoľa, programátora a experta na otvorené dáta, ktorý hovorí o zdravotníckych problémoch z histórie, ktoré sa podarilo vyriešiť aj na základe analyzovania  dát. 
Ako zverejniť otvorené dáta rýchlo a lacno: Zverejniť samosprávne dáta nie je zložité ani drahé – Peter Hanečák
Pozrite si video z prezentácie Petra Hanečáka, programátora a open data experta, ktorý hovorí o tom ako zverejniť open data rýchlo a lacno. 
Ako uchopiť open data koncepčne – Milan Andrejkovič
Pozrite si video z prezentácie Milana Andrejkoviča, vedúceho Dátovej kancelárie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) a koordinátora dátových kurátorov v rezortoch. 
Ako naštartovať zverejňovanie dát a ktoré dáta zverejňovať ako prvé: Open Data Roadmapa a Publikačné minimum – Ján Gondoľ, Erika Kusyová
Pozrite si videozáznam prednášky Jána Gondoľa, programátora a experta na open data a Eriky Kusyovej, odborníčky v oblasti informatizácie územnej samosprávy.

Page 1 of 3