Inštruktor

Kurz pre vás pripravili

Lektori:

Mgr. Lukáš Jankovič – dátový analytik, zostavovateľ e-learningu. Kontakt: lukas.jankovic@alvaria.sk

Mgr. Iveta Ferčíková – analytička. Kontakt: iveta.fercikova@alvaria.sk

Ján Gondoľ, PhD. – senior expert. Kontakt: gondol@gondol.sk

V kurze sú využité prednášky speakrov v rámci podujatí Open Data v mestách a krajoch:

Erika Kusyová (Publikačné minimum)

Peter Hanečák (Ako zverejniť dáta rýchlo a lacno)

Pavel Nechala (Ako zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát v súlade s GDPR)

Milan Andrejkovič (Ako uchopiť zverejňovanie koncepčne)

Lucia Lacika (Aké dáta zverejniť počas koronakrízy)

Jozef Otčenáš (Otvorené dáta v Trnave)

Patrik Žák (Otvorené dáta v Trenčíne)

Mariana Hurná (Otvorené dáta v Prešove)

Dana Skupinová, Marek Šutý a Peter Justh (Otvorené dáta v Kežmarku)

Marek Hudák (Otvorené dáta v PSK)

Pavol Škápik a Dominika Homolová (Otvorené dáta v Bratislave)

Jozef Jelínek (Hejbej Brnem & Můžu dýchat?)

Ivan Ivanco (Oznamypresov.sk)

Matej Lukáč (MHD Prešov)

Lenka Rusnáková (Kalendár podujatí v regióne)

Príspevky od externých autorov:

Zuzana Adamová (Prečo je dôležité licencovať)

Ján Suchal (Ako zapojiť komunity? Modely zo zahraničia)

Za pomoc ďakujeme:

Bianka Zoľáková (stážistka)

Európsky sociálny fond
Operačný program Efektívna verejná správa

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.