Tu nájdete zoznam aplikácií a vizualizácií, ktoré vytvorilo OZ Alvaria s pomocou otvorených dát. Aplikácie/viz. sú k dispozícii na voľné použitie. OZ Alvaria neručí za prípadné škody vzniknuté používaním aplikácií/viz.

  • Demograf – Vyznajte sa v demografii vášho mesta ako nikto iný! Zistite, na akých uliciach a v akých MČ bývajú rôzne demografické skupiny obyvateľov. Obsahuje mestá Banská Bystrica, Kežmarok, Pezinok, Trnava, Hlohovec, Nitra, Trenčín a Žilina. Aplikácia je aktualizovaná denne na základe údajov miest.
  • Všetko na skok – Viete koľko potravín, reštaurácií, herní, lekárni a barov máte vo Vašom meste? Koľko takýchto prevádzok je vo Vašom bezprostrednom okolí a v akých vzdialenostiach? Viete aká je „najlepšia adresa“ vo Vašom meste vzhľadom na počet prevádzok? A aká je najhoršia? Na koľko metrov by ste chceli mať potraviny, drogériu, reštauráciu aby ste našli Vašu vlastnú „najlepšiu adresu“? Aplikácia obsahuje tieto mestá: Žilina, Kežmarok, Prešov, Levice a Modra.
  • Vizuálny smog (Trnava) – interaktívna vizualizácia o vizuálnom smogu v Trnave podľa ulíc, mestských častí, žiadateľov o povolenie, príjmy mesta zo zmlúv
  • Dotácie – interaktívna vizualizácia o dotáciách obsahuje údaje miest Banská Bystrica, Prešov, Levice a Hlohovec. Zistite kam idú dotácie v meste, aký je počet podporených subjektov, aká je mediánová dotácia, aké sú podporené oblasti, koľko dostal aký žiadateľ, kde išli dotácie podľa polohy na mape (Levice) a ešte omnoho viac.
  • Dotácie (rozšírená vizualizácia) – obsahuje vizualizáciu dotácií samosprávnych krajov (Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Prešovský) a miest Banská Bystrica, Hlohovec, Prešov, Nitra a Levice. Dozviete sa z nej do akých oblastí dotácie smerujú, k akému typu prijímateľov, “štedrosť” samospráv, počet rizík (dlhov, platobná neschopnosť, atď.) prijímateľov dotácií, mapu dotácií VÚC a ďalšie zaujímavosti. Dáta si môžete stiahnuť a ďalej s nimi pracovať.
  • Verejné obstarávania – interaktívny dashboard o verejnom obstarávaní podľa samospráv – obcí, miest a VÚC. Zobrazuje sumu a počet obstarávaní podľa rokov, počet súťažiacich a zoznam obstarávaní.
  • Programový rozpočet – interaktívna vizualizácia programových rozpočtov miest Trnava a Prešov. Obsahuje porovnanie príjmov a výdavkov rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutočného čerpania, jednotlivých programov a podprogramov a najväčších projektov.
  • Koronadotácie –  spolu s Transparency International Slovensko sme vytvorili unikátnu aplikáciu, v ktorej možno vyhľadávať prijímateľov koronadotácií zo šiestich rôznych schém. Pozrite si, komu štát cez ne prerozdelil dosiaľ vyše 2,2 miliardy eur a kto dostal najvyššiu sumu pomoci.

Málo aplikácií? Pozrite si študentské vizualizácie vytvorené v rámci projektu Open Data Lab