Naše aktivity

 • Gdanský rozpočet – Zverejňovanie rozpočtu jednoducho a prehľadne

  Gdańsk patrí medzi jedno z mála poľských miest, ktoré sa rozhodlo podporiť transparentnosť a zvýšiť dôveru občanov prostredníctvom každodenného zverejňovania otvorených dát. Samospráva od roku 2015 nielen zverejňuje otvorené dáta, ale snaží sa aj šíriť svoje „know-how“ prostredníctvom vydania vlastného manuálu. Mesto Gdańsk zverejňuje otvorené dáta na svojom webovom sídle. V súčasnosti sú k dispozícii … Zobraziť článok

 • Ako obstarávajú slovenské samosprávy?  (príklad využitia otvorených dát)

  Verejné obstarávanie je často označované za zdĺhavý a neefektívny proces, ktorý brzdí investície a dá sa ľahko zdržiavať alebo manipulovať. Cieľom verejného obstarávania by pritom malo byť s primeranou mierou byrokracie a času dosiahnuť otvorenú súťaž, ktorá vygeneruje najlepšie tovary a služby za najnižšiu cenu.   Aby si občania urobili svoj názor na to, či je … Zobraziť článok

 • Týždeň otvoreného vládnutia aj na tému Open Data publikačného minima miest a obcí

  V rámci podujatia Týždňa otvoreného vládnutia, ktoré pravidelne organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, sme si pre účastníkov online workshopu pripravili príspevok na tému Open Data publikačné minimum pre samosprávy. Online workshop viedla Erika Kusyová, ktorá sa dlhodobo venuje problematike informatizácie územnej samosprávy a odborným školeniam na tému zverejňovania informácií na weboch … Zobraziť článok

 • Ako môže open data využívať aj mesto? 5 príkladov vizualizácií mesta Brno. (Časť 2)

  Úvod V predchádzajúcom článku sme sa pozreli na to, ako využíva mesto Brno zverejnené datasety a aké tematické vizualizácie nad dátami vytvára. Zmapovali sme 6 mestských aplikácií, a teda Mapu nádob na triedený odpad, Spádovosť základných škôl, Významné parky mesta Brno, Verejné WC, Uzávierky a výkopové práce a Sprievodca po cintoríne. V tomto článku sa pozrieme … Zobraziť článok

 • Dotácie slovenských miest: favoritmi sú šport, sociálne veci a kultúra, životné prostredie či veda a technológie sú na tom horšie

  Dotácie sú nástrojom samosprávy, ktorým môže finančne podporovať rôzne aktivity na svojom území, ktoré sú prínosné pre jej obyvateľov. Dotácie sa najčastejšie udeľujú na aktivity spojené so športom, výchovou a vzdelávaním, kultúrou, cestovným ruchom alebo v sociálnej oblasti.   Kam ale idú dotácie tej vašej samosprávy? Samosprávy väčšinou zverejňujú na svojom webe prehľad dotácií vo forme tabuľky, málokedy však … Zobraziť článok