Sme občianske združenie Alvaria, ktoré bolo založené v roku 2014.

Alvaria združuje tím analytikov, programátorov, junior výskumníkov a expertov, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti vo viacerých smeroch – od spracovávania a vizualizácie dát zo štátnych registrov, produktového vývoja a managementu, cez zapájanie komunity a dobrovoľníkov do vývoja IT riešení, až po tvorbu verejných politík v oblasti otvorených dát na národnej a samosprávnej úrovni.  

Našou misiou je  spájať jednotlivcov a inštitúcie verejnej správy, aby spolu odhaľovali potenciál dát, identifikovali spoločenské výzvy a riešenia, premenili idey na konkrétne výsledky a spolu iniciovali pozitívnu spoločenskú zmenu.  Pri dosahovaní našej misie sa riadime  našim Manifestom. 

V rámci našej činnosti sa venujeme: 

  • prepájaniu rôznych komunít orientovaných na inovácie a technológie do funkčnej platformy na výmenu skúseností,  
  • pomáhaniu samospráv otvárať dáta a poskytovaniu spätnej väzby,  
  • analytickej, konzultačnej, vzdelávacej činnosti v oblasti dát,  
  • organizácií workshopov, konferencií, podujatí,  
  • spracovávaniu verejnej dostupných otvorených dát,  
  • a i.  

Náš tím  

Externí spolupracovníci