Open Data Sieť je neformálna platforma, ktorá prepája organizácie verejného, súkromného, akademického a mimovládneho sektora so záujmom o tému otvorených dát. Cieľom siete je rozvíjať tému zverejňovania otvorených dát v mestách a regiónoch, a to aj prostredníctvom prepojenia producentov dát – organizácií verejného sektora, a konzumentov dát –  firmy, mimovládne organizácie, univerzity. Práve spolupráca medzi organizáciami rôznych sektorov môže tému otvorených dát posunúť vpred.  

Ciele siete:  

  • Vzájomne sa informovať o aktuálnych iniciatívach štátu v oblasti otvorených dát, či už z hľadiska financovania, návrhov verejných politík, legislatívy a vytvárať priestor, aby sa členovia mohli zapojiť do diskusie.   
  • Poskytnúť členom pomoc a odbornú podporu pri zavádzaní a  spracovávaní otvorených dát.  
  • Vytvoriť priestor na vzájomné zdieľanie skúseností, príkladov dobrej praxe a odborných poznatkov.   

V rámci roku 2021 plánujeme: 

  • Mapovať novinky v oblasti otvorených dát v SR (pravidelný newsletter 
  • Organizovať workshopy s predkladateľmi verejných politík a workshopy “členovia členom” pre zdieľanie dobrých riešení  
  • Spracovávať a posúvať podnety členov na rôzne témy a politiky  
  • Vytvárať príklady využitia otvorených dát (dátové aplikácie) 
  • Poskytovať si vzájomnú odbornú pomoc  

Ako pracujú členovia Open Data Siete s otvorenými dátami? Kam by sa mala táto problematika z ich pohľadu posunúť? Ako vedia pomôcť ostatným členom? Prečítajte si profily organizácií nižšie. 

Pridajte sa!

Organizácie sa stávajú členmi Open Data Siete na základe podpisu Momeranda o spolupráci. V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť sa  dajte nám vedieť na e-mail info@alvaria.sk.

Členovia

Územná samospráva

Bystričany
obec

Nitra
mesto

Banskobystrický
samosprávny kraj

Prešov
mesto

TT – IT

Hlohovec
mesto

Prešovský
samosprávny kraj

Košice
mesto
Univerzity

Univerzita
Konštantína Filozofa

v Nitre

Ekonomická fakulta
Technickej univerzity

v Košiciach
Neziskové organizácie

Creative Industry
Košice

RVC
Východ

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

IT Valley
Košice
Súkromný sektor

DataTeg

BlackRuby

Star Process


nolimit
DEVELOPERS


WISE3

advokátska kancelária