Občianske združenie Alvaria vytvára Open Data Sieť – neformálnu platformu, ktorá zoskupuje organizácie verejného, súkromného, akademického a mimovládneho sektora so záujmom  o tému otvorených dát. Cieľom siete je rozvíjať tému zverejňovania otvorených dát na lokálnej úrovni, a to aj prostredníctvom prepojenia producentov dát – organizácií verejného sektora, a konzumentov dát –  firmy, mimovládne organizácie, univerzity. Myslíme si, že práve vzájomná komunikácia medzi organizáciami rôznych sektorov môže posunúť tému zverejňovania otvorených dát vpred.  

Open Data Sieť je neformálnou platformou, ktorej cieľom je:  

  • Vzájomne sa informovať o aktuálnych iniciatívach štátu v oblasti otvorených dát, či už z hľadiska financovania, návrhov verejných politík, legislatívy a vytvárať priestor, aby sa členovia mohli zapojiť do diskusie.  
  • Poskytnúť členom pomoc a odbornú podporu pri zavádzaní a  spracovávaní otvorených dát. 
  • Vytvoriť priestor na vzájomné zdieľanie skúseností, príkladov dobrej praxe a odborných poznatkov 

Mestá, obce a kraje zapojené do platformy Open Data Sieť dnes buď zverejňujú otvorené dáta alebo tak plánujú spraviť v strednodobom horizonte a využívajú sieť na získanie relevantných informácií. Firmy zapojené do Open Data Siete využívajú otvorené dáta v rámci tvorby inovatívnych riešení. Organizácie akademického sektora sú do našej siete zapojené pretože majú ambíciu zapájať študentov do analyzovania otvorených dát, či používať otvorené dáta pri výskumnej činnosti. Zapojené mimovládne organizácie sa stotožňujú s potrebou zverejňovania otvorených dát na lokálnej úrovni a prispievajú k rozvoju témy rôznymi aktivitami – napr. vzdelávaním, či  spracovávaním otvorených dát 

Ako pracujú členovia Open Data Siete s otvorenými dátami? Kam by sa mala táto problematika z ich pohľadu posunúť? Ako vedia pomôcť ostatným členom? Prečítajte si profily organizácií nižšie.

Pridajte sa!

Organizácie sa stávajú členmi Open Data Sieti na základe podpisu Momeranda o spolupráci. V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť sa  dajte nám vedieť na e-mail iveta.fercikova@alvaria.sk.

Členovia

Územná samospráva

Bystričany
obec

Nitra
mesto

Banskobystrický
samosprávny kraj

Prešov
mesto

TT – IT

Hlohovec
mesto

Prešovský
samosprávny kraj
Univerzity

Univerzita
Konštantína Filozofa

v Nitre

Ekonomická fakulta
Technickej univerzity

v Košiciach
Neziskové organizácie

Creative Industry
Košice

RVC
Východ

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Súkromný sektor

DataTeg

BlackRuby

Star Process