Open Data Sieť je neformálna platforma, ktorá prepája organizácie verejného, súkromného, akademického a mimovládneho sektora so záujmom o tému otvorených dát. Cieľom siete je rozvíjať tému zverejňovania otvorených dát v mestách a regiónoch, a to aj prostredníctvom prepojenia producentov dát – organizácií verejného sektora, a konzumentov dát –  firmy, mimovládne organizácie, univerzity. Práve spolupráca medzi organizáciami rôznych sektorov môže tému otvorených dát posunúť vpred.  

Ciele siete:  

  • Vzájomne sa informovať o aktuálnych iniciatívach štátu v oblasti otvorených dát, či už z hľadiska financovania, návrhov verejných politík, legislatívy a vytvárať priestor, aby sa členovia mohli zapojiť do diskusie.   
  • Poskytnúť členom pomoc a odbornú podporu pri zavádzaní a  spracovávaní otvorených dát.  
  • Vytvoriť priestor na vzájomné zdieľanie skúseností, príkladov dobrej praxe a odborných poznatkov.   

V rámci roku 2021 plánujeme: 

  • Mapovať novinky v oblasti otvorených dát v SR (pravidelný newsletter 
  • Organizovať workshopy s predkladateľmi verejných politík a workshopy “členovia členom” pre zdieľanie dobrých riešení  
  • Spracovávať a posúvať podnety členov na rôzne témy a politiky  
  • Vytvárať príklady využitia otvorených dát (dátové aplikácie) 
  • Poskytovať si vzájomnú odbornú pomoc  

Ako pracujú členovia Open Data Siete s otvorenými dátami? Kam by sa mala táto problematika z ich pohľadu posunúť? Ako vedia pomôcť ostatným členom? Prečítajte si profily organizácií nižšie. 

Pridajte sa!

Organizácie sa stávajú členmi Open Data Siete na základe podpisu Momeranda o spolupráci. V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť sa  dajte nám vedieť na e-mail info@alvaria.sk.

Členovia

Územná samospráva

Bystričany
obec

Nitra
mesto

Banskobystrický
samosprávny kraj

Prešov
mesto

TT – IT

Hlohovec
mesto

Prešovský
samosprávny kraj

Košice
mesto
Univerzity

Univerzita
Konštantína Filozofa

v Nitre

Ekonomická fakulta
Technickej univerzity

v Košiciach
Neziskové organizácie

Creative Industry
Košice

RVC
Východ

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Súkromný sektor

DataTeg

BlackRuby

Star Process


nolimit
DEVELOPERS