Open Data Sieť je neformálna platforma, ktorá prepája organizácie verejného, súkromného, akademického a mimovládneho sektora so záujmom o tému otvorených dát. Cieľom siete je rozvíjať tému zverejňovania otvorených dát v mestách a regiónoch, a to aj prostredníctvom prepojenia producentov dát – organizácií verejného sektora, a konzumentov dát –  firmy, mimovládne organizácie, univerzity. Práve spolupráca medzi organizáciami rôznych sektorov môže tému otvorených dát posunúť vpred.  

Ciele siete:  

  • Vzájomne sa informovať o aktuálnych iniciatívach štátu v oblasti otvorených dát, či už z hľadiska financovania, návrhov verejných politík, legislatívy a vytvárať priestor, aby sa členovia mohli zapojiť do diskusie.   
  • Poskytnúť členom pomoc a odbornú podporu pri zavádzaní a  spracovávaní otvorených dát.  
  • Vytvoriť priestor na vzájomné zdieľanie skúseností, príkladov dobrej praxe a odborných poznatkov.   

V rámci roku 2023 plánujeme: 

  • Mapovať novinky v oblasti otvorených dát v SR (pravidelný newsletter 
  • Organizovať workshopy s predkladateľmi verejných politík a workshopy “členovia členom” pre zdieľanie dobrých riešení  
  • Spracovávať a posúvať podnety členov na rôzne témy a politiky  
  • Vytvárať príklady využitia otvorených dát (dátové aplikácie) 
  • Poskytovať si vzájomnú odbornú pomoc  

Ako pracujú členovia Open Data Siete s otvorenými dátami? Kam by sa mala táto problematika z ich pohľadu posunúť? Ako vedia pomôcť ostatným členom? Prečítajte si profily organizácií nižšie. 

Pridajte sa!

Organizácie sa stávajú členmi Open Data Siete na základe podpisu Memoranda o spolupráci. V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť sa  dajte nám vedieť na e-mail info@alvaria.sk.

Výstupy spoločných aktivít

Aplikácia Prehľad očkovania proti Covid-19 podľa obcí


Iniciatíva vyšla priamo od Únie miest Slovenska, ktorá tiež pomohla so získaním údajov od Inštitútu zdravotných analýz na Ministerstve zdravotníctva SR. Následne boli údaje importované do existujúcej vizualizácie od Banskobystrického samosprávneho kraja.
Aplikácia zobrazuje očkovanie podľa jednotlivých dávok (1., 2. dávka) na mape podľa obcí v intervaloch 10%. Používatelia majú možnosť vyfiltrovať si požadované okresy alebo kraje alebo si vyhľadať konkrétnu obec alebo mesto. Údaje sú takisto zobrazené vo forme tabuľky a posledný pohľad zobrazuje obce s najvyššou a najnižšou zaočkovanosťou.

Odkaz: https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta

Vizualizácia dotácií miest a VÚC


Dozviete sa z nej do akých oblastí dotácie smerujú, k akému typu prijímateľov, “štedrosť” samospráv, počet rizík (dlhov, platobná neschopnosť, atď.) prijímateľov dotácií, mapu dotácií VÚC a ďalšie zaujímavosti. Dáta si môžete stiahnuť a ďalej s nimi pracovať. Podobu a obsah vizualizácie sme konzultovali s členmi siete, ktorí taktiež poskytli ešte nezverejnené dáta.

Odkaz: https://www.alvaria.sk/dotacie2

Vizualizácia škôlok


Dozviete sa z nej oficiálne informácie o škôlkach, ako je počet škôlok, tried a detí, vývoj počtu detí v škôlkach, vývoj demografie, demografická prognóza, zriaďovatelia, podiel nevyhovených žiadostí pre nedostatok miesta, umiestnenie škôlok na mape a mapa spádových MŠ. Cieľom vizualizácie škôlok je sprostredkovať rodičom, samosprávam (zriaďovateľom) a verejnosti zaujímavé a predovšetkým interaktívne informácie o škôlkach v kombinácii s demografickými údajmi a údajmi na mape. Na vizualizácii sme spolupracovali s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Odkaz: https://www.alvaria.sk/skolky

Členovia

Územná samospráva

Bystričany
obec

Nitra
mesto

Banskobystrický
samosprávny kraj

Prešov
mesto

TT – IT

Hlohovec
mesto

Prešovský
samosprávny kraj

Košice
mesto
Univerzity

Univerzita
Konštantína Filozofa

v Nitre

Ekonomická fakulta
Technickej univerzity

v Košiciach

Národohospodárska fakulta EU
v Bratislave

Ekonomická fakulta UMB
v Banskej Bystrici

Neziskové organizácie

Creative Industry
Košice

RVC
Východ

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

IT Valley
Košice

Únia miest
Slovenska
Súkromný sektor

DataTeg

BlackRuby

Star Process


nolimit
DEVELOPERS


WISE3

advokátska kancelária