Online –8.10.2020, 21.10.2020, 5.11.2020

Open data v mestách a krajoch – Banská Bystrica bolo realizované vo virtuálnom prostredí cez platformu Microsoft Teams. Išlo o sériu 3 workshopov, ktorých program bol koncipovaný na základe úvodného workshopu a diskusie s účastníkmi. V rámci programu sa predstavili nasledujúci speakri, ktorých prezentáciu si viete priamo rozkliknúť v odkazoch nižšie:

Úvod do open data: 

Skúsenosti miest: 

Využitie otvorených dát: 

Odporúčania, prístupy a pomôcky: