Online – 21.10. 2020, 2.2.2021, 16.2.2021

Open data v mestách a krajoch – Žilina bolo realizované vo virtuálnom prostredí cez platformu Microsoft Teams. Išlo o sériu 3 workshopov, ktorých program bol koncipovaný na základe úvodného workshopu a diskusie s účastníkmi. V rámci programu sa predstavili nasledujúci speakri, ktorých prezentáciu si viete priamo rozkliknúť v odkazoch nižšie:

Úvod do open data: 

Skúsenosti miest: 

Využitie otvorených dát: 

Odporúčania, prístupy a pomôcky: