O Vašej organizácii

Samosprávny kraj.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Našim cieľom je na konci roka začať otvárať dáta kraja a zverejňovať ich aj vo vizuálne atraktívnej podobe na webovej stránke BBSK, čomu budú predchádzať rozsiahle zmeny v interných procesoch.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Je potrebné na národnej úrovni zlepšiť koordináciu aktivít smerom k samosprávam s ohľadom na ich finančné, technické aj personálne limity. Zároveň je potrebné nastaviť systém osvety a vzdelávania spoločnosti nielen v oblasti otvorených dát, ale aj iných princípov otvoreného vládnutia a tiež v oblasti digitálnej gramotnosti všeobecne.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Budeme radi zdieľať skúsenosti, ktoré časom nadobudneme a v prípade potreby radi poskytneme spoluprácu.

Webstránka:

www.bbsk.sk

Kontakt:

Dominika Podstaveková, vedúca oddelenia stratégií a analýz
dominika.podstavekova@bbsk.sk

Tomáš Grosshappel, Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát
tomas.grosshappel@bbsk.sk

Róbert Jány, vedúci oddelenia informačných technológií
robert.jany@bbsk.sk

<- Open Data Sieť