O Vašej organizácii

DataTeg sa zaoberá tvorbou pokročilých CRM systémov a internetových stránok, ktoré sú vytvorené presne na mieru klienta. Naše skúsenosti v oblasti open-data a povinného zverejňovania dokumentov uplatňujeme aj v niekoľkých projektoch vo verejnej správe.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Open-data priamo nespracovávame, ale obciam a mestám pomáhame zverejňovať dáta v strojovo čitateľnej podobe s čo možno najnižšou mierou administratívnej náročnosti na strane zadávateľa, k čomu nám pomáha napr. API prepojenie na Finstat databázu firiem. Dôležitou súčasťou našich riešení je aj User-Experience otvorených údajov dostupných na web-stránkach obcí a miest.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Z nášho pohľadu by sa mali open data v čo možno najväčšej miere centralizovať a ich publikácia by mala prebiehať automatizovane, bez nutnosti zásahu operátora. To je nevyhnutný predpoklad na efektívne využitie dát tretími stranami, ktoré z nich vyhotovia user-friendly aplikácie a prehľady.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

S radosťou poskytneme zdarma konzultácie a analýzu súčasného stavu zverejňovania dokumentov obcí a miest a návrhy na zlepšenie súčasného stavu s použitím konkrétnych príkladov z praxe.

Webstránka:

www.datateg.sk

Kontakt:

Matúš Grega, CEO
matus@datateg.sk

<- Open Data Sieť