O Vašej organizácii

Víziou klastra Košice IT Valley je vytvárať regionálne partnerstvá IT spoločností, vzdelávacích inštitúcií a regionálnych samospráv. Veríme, že práve vďaka spolupráci dôjde k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávacích programov a následnému vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu. Naším poslaním je vytváranie podnikateľsky priaznivého prostredia podporujúceho všetky formy spolupráce a inovácií v rámci regiónu východného Slovenska, podporujúc udržateľnosť a konkurencieschopnosť IT spoločnosti.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Mesto Košice uspelo vo výzve iniciatívy Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia s cieľom podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest. Košice IT Valley je jedným z partnerov projektu Košice 2.0 , v ktorom budú samospráva, obyvateľstvo a podnikateľská sféra spolupracovať a robiť kvalifikované rozhodnutia v záujme zvyšovania kvality života v meste. Košice IT Valley je zodpovedné za vytvorenie Open data platformy ako súčasť výstupu projektu Košice 2.0.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Open data by mali byť nielen poskytované, ale najmä prakticky využívané, nakoľko skutočnú hodnotu nadobúdajú až pri ich spracovaní a analýze, či už pre samosprávu, alebo pre občanov samotných. Open data by mali slúžiť ľuďom – obyvatelia a podnikatelia by mali profitovať z jednoduchšieho prístupu k informáciám, obsahu a poznatkom a mali mať možnosť vytvoriť nad dátami praktické aplikácie či riešenia, ktoré budú zjednodušovať život ľuďom či prispievať k rozvoju spoločnosti.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Členmi nášho združenia sú okrem IT firiem aj regionálne samosprávy, mesto Košice, mesto Prešov a Košický samosprávny kraj. Veríme, že práve vďaka osvetovej činnosti medzi samosprávami a poskytovaním odborníkov z radov firiem, môžeme nášho regiónu najviac pomôcť. S ostatným členmi open data ekosystému budeme veľmi radi zdieľať naše skúsenosti a postrehy, ako aj recipročne, budeme veľmi vďační za akékoľvek iné podnety.

Webstránka:

www.kosiceitvalley.sk

Kontakt:

Mária Šurimová
maria.surimova@itvalley.sk

Miriama Hučková
miriama.huckova@itvalley.sk

<- Open Data Sieť