O Vašej organizácii

Okresné mesto Hlohovec leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, preteká ním rieka Váh a má približne 20 500 obyvateľov. Mestský úrad v Hlohovci je považovaný za pokrokovú a progresívnu inštitúciu v rámci celého Slovenska. Pravidelne sa umiestňuje na popredných miestach v oblasti transparentnosti, patrí medzi lídrov v oblasti strategického a koncepčného plánovania či pri zavádzaní inovatívnych riešení.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Mesto Hlohovec má vytvorený webový portál https://egov.hlohovec.sk/, ktorý umožňuje verejnosti jednoduchý a prehľadný prístup k informáciám z informačného systému mesta. Užívateľ na tomto mieste nájde rôznorodé údaje napríklad o faktúrach, zmluvách, rozpočte mesta, dotáciách, psoch či demografii v Hlohovci. Dáta sú automaticky aktualizované každých 24 hodín a zverejnené tiež v strojovo spracovateľnej forme ako tzv. open data.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Rozvoj oblasti open data má pre nás dve roviny. Z pohľadu mesta je našim cieľom pokračovať v myšlienke otvoreného mesta aj prostredníctvom postupného zverejňovania ďalších datasetov. Z pohľadu verejnosti je naopak žiadúce zvýšiť informovanosť a gramotnosť spoločnosti v tejto problematike. Čím viac sa budú zverejňované datasety využívať, tým väčší zmysel budú mať.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Zdieľanie a výmena skúseností zo zverejňovaním tzv. otvorených údajov, zapájanie sa do diskusií a spolupráca na rozvoji problematiky v prostredí slovenských samospráv.

Webstránka:

www.hlohovec.sk

Kontakt:

Štefan Herceg, vedúci Odboru organizačného a informatiky
stefan.herceg@hlohovec.sk

Matúš Lukačovič, referent pre stratégie, dáta a participáciu
matus.lukacovic@hlohovec.sk

<- Open Data Sieť