O Vašej organizácii

Mesto Nitra je krajské mesto, zriadené v roku 1991. Základnou úlohou mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Mesto Nitra disponuje rôznymi údajmi, ktoré vo väčšej miere ukladá v internom systéme. V rámci elektronizácie dokážeme tieto údaje zverejňovať ako open data. Viaceré zverejnené datasety neobsahujú potrebné dáta na ďalšie strojové spracovanie. Postupne sa snažíme spojiť s viacerými subjektami a dohodnúť sa na spolupráci pri využívaní dát z nášho systému.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Veríme, že dáta, ktoré zverejníme v datasetoch budú využité rôznymi subjektmi. Tieto subjekty ich využijú na vytvorenie rôznych aplikácií a programov, ktoré budú užitočné nielen pre mesto, ale aj pre obyvateľov.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

– V súčasnosti sa vidíme skôr ako člen, ktorý bude naslúchať a učiť sa od ostatných, nakoľko sa nachádzame na začiatku procesu zverejňovania otvorených dát.

Webstránka:

www.nitra.sk

Kontakt:

Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia
ballay@msunitra.sk

<- Open Data Sieť