O Vašej organizácii

Mesto Prešov sa systematicky venuje zverejňovaniu dát od roku 2011, pričom bolo dlhé obdobie lídrom v počte zverejnených datasetov. Začiatky zverejňovania dát súviseli so zákonnou povinnosťou vypublikovať zmluvy, faktúry a objednávky. Časom mesto začalo pridávať nové typy údajov spolu s geolokáciou. Od roku 2015 mesto prevádzkuje OPEN DATA katalóg, kde má aktuálne zverejnených 64 datasetov.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Cieľom poskytovania datasetov je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Poskytujeme verejnosti rôzne užitočné dáta, ktoré sú vytvárané pri výkone činností z kompetencií miestnej samosprávy mesta Prešov.
Mesto sa dlhodobo venuje propagácii využívania otvorených dát v odbornej komunite formou pravidelného Šarišského hackathonu a spoluprácou s akademickou sférou. Príkladmi úspešných projektov s využitím open-data sú:
https://www.oznamypresov.sk/
https://mhdpo.sk/#/
https://www.kampo.sk/

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Stále sa máme v čom zlepšovať v oblasti prezentácie otvorených dát. V tomto smere by nám mal pomôcť nový portál pre ich zverejňovanie. Uvažuje sa aj nad možnosťou sprístupnenia adresovaných údajov občanom, ktoré o nich mesto získalo. Myslíme si, že prehľadnosť zverejnených datasetov prinesie vyšší počet užívateľov dát a nové konštruktívne nápady. Do budúcna by sme radi podporili projekty, ktoré budú cielene analyzovať zverejnené dáta a pomôžu hľadať nové súvislosti.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Aj naďalej sa budeme radi aktívne zapájať do diskusie ohľadom problematiky open data formou prednášok a organizovaním ďalších hackathonov.

Webstránka:

www.presov.sk

Kontakt:

Mariana Hurná, referát informačných technológií
mariana.hurna@presov.sk

<- Open Data Sieť