O Vašej organizácii

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) je združenie ľudí, ktorých spája idea propagácie používania otvorených technológií v rôznych oblastiach života spoločnosti. SOIT združuje nielen IT odborníkov, ale aj bežných používateľov alebo potenciálnych používateľov otvoreného softvéru a otvoreného obsahu. Sme otvorení každej spolupráci s jednotlivcami a organizáciami s rovnakými cieľmi.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

V SOIT považujeme otvorené údaje za podmnožinu otvoreného obsahu a ten ako vhodnú, dokonca až nevyhnutnú súčasť otvorených technológií.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Základná filozofia otvorených technológií všeobecne a otvorených údajov konkrétne je už, dúfame (napr. po zhruba 9 rokoch, počas ktorých je SR súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie), podchytená dobre. A teda do budúcna považujeme za dôležité doriešiť “praktické otázky” tak, aby sa otvorené údaje stali bežnou, až “nezaujímavou” súčasťou fungovania spoločnosti. T.j. aby sme posunuli od otázok “ako publikovať” či “kde nájsť” otvorené údaje k tomu, že budú služby postavené aj na otvorených údajoch bežne dostupné a údaje ľahko nájditeľné a použiteľné (t.j. bez zbytočných debát o tom, či áno, ako, kde, atď.)

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Ako IT odborníci a používatelia otvoreného softvéru vieme pomôcť najmä s technickými aspektami, ale tiež s previazaním na otvorené technológie, licencie a súvisiace komunity ľudí.

Webstránka:

www.soit.sk

Kontakt:

Peter Hanečák, člen výkonného výboru
hanecak@opendata.sk

<- Open Data Sieť