O Vašej organizácii

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené v roku 1994. Aktuálne zastupuje 61 najväčších miest zo všetkých regiónov Slovenska, kde žije viac ako 2 milióny obyvateľov.

Hlavným posolstvom Únie miest Slovenska od jej vzniku je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska.

Hlavné ciele Únie miest Slovenska boli a budú:

  • obhajoba práv a záujmov miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci
  • prezentovanie významu miest ako centier regiónov
  • presadzovanie finančnej, inštitucionálnej a daňovej suverenity miest

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Únia miest Slovenska vníma význam kvalitných dát a ich potrebu pri vytváraní (verejných) politík. Bez nich pri rozhodovaní „varíme z vody“. Preto je našou snahou poskytovať mestám a obyvateľom najaktuálnejšie informácie o možnosti využitia otvorených dát, prepájať mestá a partnerov v tejto oblasti, a týmto podporovať ich záujem dáta zverejňovať, aj keď vieme, že to naráža na kapacitné limity mestských úradov.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Do 21. storočia 🙂

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Únia miest Slovenska s radosťou podporí zmysluplné aktivity ako partner, koordinátor a tiež poskytne priestor pre ich zviditeľnenie na našej webovejFacebookovej stránke.

Webstránka:

www.uniamiest.sk

Kontakt:

Svetlana Davidovićová
projekty@uniamiest.sk

<- Open Data Sieť