O Vašej organizácii

Ako firma sa venujeme hlavne dátovému inžinierstvu, analýze a všetkému možnému okolo dát. Taktiež aj webovým aplikáciám, ktoré tie dáta vizualizujú a ľahšie vysvetlia bežnému človeku. Spravujeme portál www.Uvostat.sk, www.OpenBa.sk a www.OpenStats.city.

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Otvorene dáta spracúvame pre projekty, ktoré sú určené verejnosti a umožňujú ľahšie pochopiť ako sa spotrebúvajú peniaze v štátnej správe a samospráve. Cieľ je ukázať čo resp. kto každý je prepojený na verejné financie.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Určite by sa malo zlepšiť zverejňovanie otvorených dát t.j. zvýšiť ochotu na strane štátnej správy a samosprávy dáta zverejňovať a hlavne s ochotou aj zvyšovať kvalitu dát. Toto by spätne mohlo pomôcť inštitúciám spraviť si poriadok vo vlastných dátach a tým aj zefektívniť svoju prácu.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Skúsenosťami technického smeru ako sprocesovať otvorené dáta, ale taktiež ako vytvoriť datasety tak, aby boli vhodné pre spracovanie, pretože zverejniť dáta nie je všetko, dôležité je aj ako sú zverejnené.

Webstránka:

www.uvostat.sk

Kontakt:

Miroslav Babič, CEO
info@blackruby.sk

<- Open Data Sieť