O Vašej organizácii

Moderná advokátska kancelária WISE3 prináša odbornú znalosť, technologickú inovatívnosť a osobný prístup pri riešení požiadaviek a zadaní klientov.
Vznikla na konci minulého roka spojením dlhoročnej expertízy štyroch slovenských advokátov, ktorí stavajú na vzájomnom porozumení, pevných hodnotách a moderných technológiách.
WISE3 ponúka každému klientovi plnú partnerskú podporu pri všetkých rozhodnutiach. Zaručuje mu otvorenosť, férovosť, vysoký komfort a etické hodnoty – jednoducho WISE3 predstavuje pevný základ pre úspešné, udržateľné a rastúce podnikanie.
NA ČOM STAVIAME ?

EXCELENTNOSŤ – Výsledky našej práce zakladáme na odbornosti, kvalite a profesionalite.
TVORIVÝ ENTUZIAZMUS – Podporujeme talenty, nadšenie a chuť objavovať inovatívne prístupy a riešenia
OSOBNÝ PRÍSTUP – Klienti aj zamestnanci sú pre nás vždy partnerom
INTEGRITA – Našu DNA tvorí spoľahlivosť, čestnosť, dôveryhodnosť a tímová práca

Čo robíte s otvorenými dátami a ako súvisia s Vašou činnosťou?

Legtech alebo používanie moderných technológii pre poskytovanie právnych služieb alebo podporu činnosti advokátskych kancelárii je revolučnou zmenou pre naše odvetvie. Výzva, ktorá súčasne prináša aj nové príležitosti. Podarilo sa nám nastaviť fungovanie novej kancelárie tak, aby jej riadenie bolo založené na dátach a procesoch. Práve tento krok nám dovoľuje pozrieť sa na nové príležitosti, ako efektívne využiť zverejňované informácie pre zlepšenie našich služieb pre klientov ale súčasne prispieť aj k zmene prostredia.

Kam by sa mala táto problematika z Vášho pohľadu posunúť?

Európska dátová stratégia jasne popisuje prínosy využitia otvorených údajov. Otvorené údaje sú nástrojom pre lepšie a presnejšie pochopenie zložitosti dnešného sveta. Vizualizácie problémov, porovnanie výsledkov a sledovanie dlhodobých trendov nám pomáhajú pri lepšom nastavovaní, napríklad rozhodovania v zdravotníctve pri riešení pandémie, v doprave pri plánovaní nových projektov alebo v samosprávach pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti. Preto má zverejňovanie otvorených údajov zmysel a zaslúži si aj našu podporu.

Ako by ste vedeli open data ekosystému a zapojeným členom pomôcť?

Práva jednotlivca by mali iba v nevyhnutnej a primeranej miere zasahovať do práv iných osôb. A práve táto hranica medzi právom verejnosti na informácie a právom na ochranu osobných údajov vyžaduje bližšie skúmanie a hľadanie odpovedí. Ako právnici s jedinečnou expertízou v týchto oblastiach, budeme sledovať vývoj a sprostredkovať informácie tak, aby pozitívny prínos otvorených údajov bol naplno využitý aj v Slovenskej republike.

Webstránka:

wise3.sk

Kontakt:

Pavel Nechala
pavel.nechala@wise3.sk 

<- Open Data Sieť