V rámci našej práce poskytujeme konzultácie a spätnú väzbu samosprávam, či organizáciám štátnej správy v oblasti otvorených dát. Realizovali sme:

  • Spätná väzba na návrh Dátovej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja
  • Spätná väzba na Dátovú politiku Magistrátu Bratislava
  • Konzultácia a tvorba dotazníku na Prieskum dopytu verejnosti po dátach mesta Nitra
  • Pripomienky k návrhu Publikačného minima pre štátnu správu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR
  • Spätná väzba na kvalitu zverejňovaných dát pre samosprávy v oblasti zmlúv, objednávok, faktúr, dotácií. Odporúčanie na zlepšenie kvality dát
  • Návrhy na zlepšenie čerpania eurofondov pre samosprávy
  • Návrhy na využitie inštitútu spoločných obecných úradov pre posilnenie IT kapacít samospráv
  • A ďalšie…

Potrebujete prekonzultovať zverejňovanie otvorených dát s našimi odborníkmi? Ozvite sa nám na info@alvaria.sk . Radi pomôžeme.