Blindsquare

Téma: Inklúzia
Región: Globálne
Technické riešenie: API mobilná aplikácia
Zdroj dát: globálne

Stránka: blindsquare.com

Popis: BlindSquare je svetovo najrozšírenejšia GPS aplikácia orientujúca sa na prístupnosť vyvinutá pre nevidiacich, hluchoslepých a slabozrakých. Spolu s navigačnými aplikáciami tretích strán ponúka aplikácia BlindSquare hlasovú navigáciu k bodom záujmu a križovatkám pre bezpečný a spoľahlivý pohyb vonku aj vo vnútri budov. 

Funkcionalita: Po zistení polohy BlindSquare získa informácie o okolí používateľa z OpenStreetMap a Foursquare. Algoritmus odhadne najužitočnejšie informácie ako populárne kaviarne, pošty či knižnice. Ak si chce používateľ vypočuť aktuálnu adresu a informácie o najbližšej križovatke či miestach v okolí, zatrasie telefónom. Využité open data: OpenStreetMap (open data), Foursquare (proprietárne dáta)  

Prínos pre používateľov: Aplikácia umožňuje nevidiacim a slabozrakým žiť plnohodnotný samostatný život a bezpečne sa pohybovať vonku Majiteľ dát v SR: N/A  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Vysoká replikovateľnosť.  

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx