Budget stories

Región: Moldavsko
Autor: EXPERT-GRUP
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: národné

Popis: Moldavská aplikácia slúži na vizualizáciu a analyzovanie štátneho rozpočtu v rôznych oblastiach. Stránka je zaujímavá tým, že obsahuje veľa ilustrovaných informácií (infografík), čím pomáha vytvoriť zo suchých čísel zaujímavé príbehy. Obsahuje tiež kalkulačku, pomocou ktorej si môže vypočítať koľko mesačne prispieva na daniach štátu. Na stránke sú k dispozícii aj prehľadné vizualizácie rozpočtov v rokoch 2016, 2017 a 2018 rozdelené podľa oblasti (napr. vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, sociálna ochrana, atď.) Takisto je prehľadne zobrazený aj kalendár rozpočtu, teda kedy sa realizujú aké kroky od vypracovania až po hodnotenie štátneho rozpočtu. Je možné si nechať posielať na e-mail informácie, ktoré pribudnú na stránke. 

Funkcionalita: Webová aplikácia, stránka je opatrená licenciou Creative Commons 4.0 – CC BY 

Využité open data: Použité sú otvorené dáta, ktoré vláda zverejňuje o verejných výdavkoch. Na stránke nie sú k dispozícii odkazy na konkrétne datasety. 

Prínos pre používateľov: Zvýšená transparentnosť, edukatívny rozmer, priblíženie správy vecí verejných, prehľadné komunikovanie informácií a zvyšovanie finančnej gramotnosti.  

Majiteľ dát v SR: Ministerstvo financií SR  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Replikovateľnosť je vysoká, keďže väčšina spracovávaných dát o štátnom prípadne samosprávnom rozpočte je zverejňovaná štátnymi a verejnými inštitúciami ako open data. Na Slovensku existuje portál hospodarenieobci.sk, ktorý prevádzkuje a aktualizuje INEKO. Na rozdiel od Budget stories sa však skôr zameriava na detailné údaje podľa jednotlivých samospráv a vypočítavanie vlastných indikátorov. 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx