Cityscale

Stránka: cityscale.com.ua

Popis:  Mapová aplikácia slúži na dohľadávanie a vizualizáciu dát o Kyjeve, ktoré sú cenné hlavne počas výberu miesta na bývanie. Pre lokality Kyjevu sú na mape zobrazované náklady na bývanie, objekty na prenájom, výšku tarifných služieb za bývanie (voda, kúrenie, odvoz odpadu) mieru kriminality, znečistenia, školy, mestskú hromadnú dopravu a iné. Aplikácia využíva niekoľko dátových zdrojov vďaka ktorým má používateľ lepšiu predstavu o bývaní v Kyjeve.  

FunkcionalitaFilter na domovskej stránke umožňuje používateľovi  prehľadávať rôzne kategórie, príp. konkrétnu oblasť. Body mapy sú vizualizované vo farebnej škále na základe ktorej je možné identifikovať jednotlivé hodnoty (cena, typ školy, miera znečistenia a pod.) Sofistikovaný obsah – nehnuteľnosti na predaj, či indexy, API je dostupný až po prihlásení. Z portálu je možné stiahnuť si datasety – jedine však za príplatok. V porovnaní s ostatnými projektmi, City Scale ponúka aj služby pre platiacich zákazníkov (stiahnutie datasetov), čím je možné získať zdroje na udržateľnosť projektu.   

Využité open data:  Dáta o kriminalite vychádzajú zo zdrojov Ministerstva vnútra Ukrajiny, Generálnej prokuratúry, Súdu, Štátnej väznice Ukrajiny. Dáta o znečistení sú z Ministerstva ekológie a prírodných zdrojov Ukrajiny, ako aj z monitorovacej siete životného prostredia a integrovaného systému monitorovania žiarenia v černobyľskej výlukovej zóne. Aplikácia využíva aj dáta z Open Street Map. 

Prínos pre používateľovUžitočné informácie o bývaní v Kyjeve pod “jednou strechou”. Efektívne vyhľadávanie lokality, ktorá je pre používateľa optimálna vzhľadom na hodnoty sledovaných kategórií – dostupnosť MHD, škôl, miera znečistenia. Aktuálne údaje pod jednou strechou a možnosť stiahnuť si ich v prípade záujmu. 

Majiteľ dát v SR: Ide o kombináciu viacerých dátových zdrojov z lokálnej a národnej úrovni. Samosprávy disponujú dátami ako umiestnenie MHD zastávok, škôl, informáciami o priestupkoch zhromažďovaných mestskou políciou. Údajmi o znečistení vzduchu disponuje Slovenský hydrometeorologický ústav, celonárodnými štatistikami kriminality MV SR.  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Množstvo dátových zdrojov, ktoré využíva CityScale stále nie sú dostupné v SR vo formáte otvorených dát. Miera realizovateľnosti takejto aplikácie je však pomerne vysoká. 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx