Covid-19 Vaccinations

Téma: COVID-19
Región: Globálne
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: globálne

Stránka: vacs.live

Popis: Aplikácia Covid-19 Vaccination poskytuje prehľadnú informáciu o miere vakcinácie proti vírusu Covid-19 vo všetkých krajinách sveta. Zoskupuje tak dostupné svetové dáta týkajúce sa očkovania na jednom mieste. Údaje sa aktualizujú každú hodinu. Keďže aplikáciu vyvinuli americkí tvorcovia, rovnaká interaktívna mapa rozlišujúca každý štát samostatne, je dostupná aj pre USA.  

Funkcionalita: Na úvodnej stránke aplikácie je zobrazená interaktívna mapa. Po priložení kurzora na konkrétnu krajinu sa vám zobrazí údaj s jej názvom a aktuálnou percentuálnou mierou vakcinácie. Na stránke je dostupná aj prehľadná tabuľka, ktorá zoraďuje štáty podľa počtu zaočkovaných obyvateľov a pre každý štát ponúka okrem aktuálnej percentuálnej miery vakcinácie aj nárast počtu zaočkovaných za posledný deň, podľa dostupnosti údajov. Rovnaké dáta sú dostupné aj pre každý štát USA samostatne.  

Využité open data: Aplikácia využíva údaje vo forme open dát z viacerých zdrojov vrátane oficiálnych webstránok ministerstiev, WHO, CDC a Our World in Data. Na základe týchto voľne dostupných dát poskytuje informácie v ľahko stráviteľnom a pochopiteľnom formáte.  

Prínos pre používateľov: Povedomie o očkovaní a zvyšovanie informovanosti o úspešnosti jednotlivých krajín v rýchlosti vakcinácie, môžeme radiť medzi hlavné prínosy tejto aplikácie.  

Majiteľ dát v SR: Ministerstvo zdravotníctva SR  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku:  Aplikáciu Covid-19 Vaccination nie je potrebné na globálnej úrovni znova vytvárať, keďže zahŕňa takmer všetky krajiny sveta, o ktorých existujú dostupné dáta. Na národnej úrovni by sa však dala replikovať podobná aplikácia, ktorá by mohla zobrazovať počet zaočkovaných ľudí podľa krajov alebo okresov. 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx