Covid controls

Téma: COVID-19
Región: Globálne
Autor: Escape
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: globálne

Stránka: covidcontrols.co/traveller-entry

Popis: Stránka Covid Controls poskytuje všetky aktuálne informácie spojené vývojom pandémie ochorenia Covid-19, prostredníctvom interaktívnej mapy. Aplikácia je skvelou pomôckou najmä pre cestujúcich, keďže veľmi podrobne informuje o aktuálnych zverejnených obmedzeniach vstupu do krajín (povinnosť karantény, testovanie). Mapu si možno prispôsobovať podľa typu informácií, ktoré chcete zistiť. Okrem cestovných obmedzení získate podrobné informácie napríklad o type lockdownu, počte prípadov, miere úmrtnosti či vakcinácie.  

Funkcionalita: Interaktívnu mapu je možné prehliadať na základe viacerých okruhov informácií, ktoré si vyberiete z ponuky. Ide napríklad o vstup do krajiny (povolený, čiastočne povolený, zakázaný), typ lockdownu (žiaden, čiastočný, úplný), trend vývoja situácie (spomalenie, rast), či počty celkovo chorých, aktuálne nakazených alebo mieru úmrtí. Po kliknutí na konkrétnu krajinu sú dostupné podrobnejšie informácie týkajúce sa týchto okruhov.  

Využité open data: Stránka využíva open data o prípadoch koronavírusu, ktoré pochádzajú z WHO, projektu Covid Tracking a Wikipédie. Cestovné obmedzenia a údaje o type lockdownu sú zhromažďované z viac než 750 zdrojov. Pre každú krajinu sú požité zdroje dostupné zvlášť.  

Prínos pre používateľov: Aplikácia prestavuje prínos v podobe zjednotenia veľkého množstva informácii súvisiacich s koronavírusom na jednom mieste a osobitne pre každú krajinu sveta. Je praktickou pomôckou pre porovnávanie aktuálnych opatrení alebo pandemickej situácie medzi jednotlivými štátmi, či už pre cestovateľov alebo každého, koho tieto informácie zaujímajú.  

Majiteľ dát v SR: Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo IRRI SR  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku:  Stránku v podstate netreba replikovať, keďže už existuje a pokrýva dáta zo všetkých krajín sveta. 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx