Finstat

Popis: Portál FinStat spracováva a analyzuje surové dáta o firmách z desiatok štátnych registrov a zverejňuje ich na jednom mieste. Hľadá súvislosti medzi dátami, prepája a vizualizuje ich do zmysluplnej podoby (grafy, tabuľky, štatistiky). Vďaka tomu vie verejnosť na jednom mieste a po pár klikoch zistiť kto stojí za firmami, aké sú ich obraty, výnosy, dlhy a nedoplatky, či si firmy nárokujú na nadmerné odpočty DPH, či figurujú v súdnych procesoch, a pod. Portál vytvoril virtuálny priestor pre podnikateľov na posudzovanie obchodného rizika, a to na základe oficiálnych dát zverejňovaných štátom. Eliminujeme priestor pre nekalých podnikateľov, ktorí v posudzovaní kredibility neobstoja. Chráni tak poctivých živnostníkov a firmy, ktorí si dôkladne zvažujú s ktorým podnikateľom sa obchodovať oplatí. Učí ľudí a podnikateľov analyzovať a interpretovať finančné údaje a robiť obchodné rozhodnutia na základe dostupných dát. FinStat dbá na to, aby boli štátne dáta dostupné pre každého v zmysluplnej forme, a aby bola časť jeho služieb dostupná pre každého bezplatne. Tak aby si aj malí podnikatelia, ktorí majú obmedzené zdroje, mohli overiť obchodných partnerov.  

Funkcionalita: Webová aplikácia, API, datasety  

Využité open data: “Slovenské firmy: Obchodný vestník, Register účtovných závierok, Obchodný register, Štatistický úrad SR, Register partnerov verejného sektora, Register úpadcov, Živnostenský register, Register právnickćh osôb, Finančná správa, Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Súdne rozhodnutia, Kontaktná databáza firiem, Centrálny register pohľadávok štátu České firmy: Insolvenčný register, Český štatistický úrad ”  

Prínos pre používateľov: Portál zvyšuje transparentnosť podnikateľského sektora, vytvára priestor na posudzovanie obchodného rizika Credit – Risk a učí ľudí pracovať s finančnými údajmi a interpretovať ich význam. Majiteľ dát v SR: štát a verejné inštitúcie  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Replikovateľnosť je vysoká, nakoľko informáciami o hlasovaní v poslancov parlamentu disponuje web NR SR. 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx