Flood alert

Región: UK
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: národné

Stránka: foodalerts.com

Popis: Flood Alerts je aplikácia, ktorá na základe informácie o aktuálnej hladine vodných tokov poskytuje varovania pred povodňami, ktoré sú zobrazené na interaktívnej mape. Ponúka aj personalizovanú funkciu, vďaka ktorej dokáže zasielať upozornenie o povodňových rizikách na Facebook a e-mail používateľovi. Údaje na stránke sa obnovujú každých 15 minút, takže poskytované informácie sú vždy veľmi aktuálne.  

Funkcionalita: Okrem interaktívnej mapy, na ktorej sú zobrazené miesta s povodňovým rizikom, aplikácia posiela aj upozornenia viazané na konkrétnu oblasť. Ak chcete dostávať aktuálne povodňové upozornenia, musíte sa zaregistrovať pomocou aplikácie Flood Alerts na Facebooku. Keď aplikácia vydá povodňovú výstrahu, ktorá ovplyvní vaše sledované miesto, dostanete upozornenie na Facebook a e-mail. Obdržíte priamy odkaz na príslušné varovanie pred povodňou na mape, vďaka čomu budete mať možnosť vyhodnotiť vývoj situácie a poprípade sa budete môcť včasne pripraviť na zvýšenie hladiny vodného toku.  

Využité open data: Open data, ktoré aplikácia využíva, pochádzajú z datasetov britskej Enviromentálnej agentúry (Enviromental Agency). 

Prínos pre používateľov: Táto praktická aplikácia poskytuje veľký prínos pre obyvateľov krajín, ktoré majú pravidelné problémy s povodňami. Keďže tieto prírodné katastrofy dokážu napáchať veľké škody, pomocou tejto aplikácie sa jej užívatelia dokážu dopredu pripraviť a zabezpečiť tak svoje domovy.  

Majiteľ dát v SR: Ministerstvo životného prostredia, Slovenský meteorologický ústav  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Vysoká – do aplikácie je možné integrovať grafikony ďalších miest, príp. vytvoriť podobnú aplikáciu pre ďalšie mestá a kraje. 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx