Gdaňsk v číslach

Región: Poľsko
Zdroj dát: samosprávne

Stránka: gdansk.pl/gdanskwliczbach

Popis: Webová aplikácia Gdaňsk v číslach je ďalšou snahou radnice komunikovať “nudné a surové” dáta o chode mesta v užívateľsky prívetivej a zrozumiteľnej forme. Gdaňsk v číslach je webová aplikácia, ktorá vizualizuje dáta zhromažďované v meste v oblastiach ako vzdelávanie, práca a zamestnanosť, životné prostredie a iné. Ide o platformu, kde používatelia môžu nájsť grafy, štatistiky, mapy, dátové prehľady zverejnené radnicou. Zároveň si môžu tieto výstupy aj stiahnuť a využívať ich na vlastné účely. Webová aplikácia Gdansk v číslach reprezentuje štatistické údaje, ktoré boli spracované aj v rámci publikácie Spoločensko-ekonomická situácia v meste Gdaňsk.  

Funkcionalita:  Webová aplikácia, ktorá vizualizuje štatistické údaje. Zároveň umožňuje používateľom stiahnuť si niektoré údaje.  

Využité open data: Webová aplikácia spracováva datasety publikované mestom na open data portáli ako aj dáta zhromaždené v rámci tvorby publikácie Sociálno-ekonomická situácia v meste Gdaňsk  

Prínos pre používateľov: Dáta, štatistiky, mapy a vizualizácie na jednom mieste. Prehľadne a transparentne zverejňované informácie o meste. Možnosť stiahnuť si oficiálne štatistiky a dáta z webu.  

Majiteľ dát v SR: ŠÚ SR a samotné mestá  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Údaje v súčasnosti nie sú dostupné vo formáte otvorených dát. 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx