Home4u

Stránka: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDhmOWU3NGMtYTI3Mi00YmIwLWJlOTctN2YxNmM0NjJlMTBjIiwidCI6IjczODQ0YWFmLWYxMGMtNGRlZS1hYWFmLTVlZWIyNzk2MmE1ZCIsImMiOjl9

Popis: Dátová aplikácia Home4U je nástroj na porovnávanie pražských adries na základe ich občianskej vybavenosti. Aplikácia pomáha všetkým ľuďom, ktorí hľadajú nehnuteľnosť v Prahe na kúpu, či prenájom. Aplikácia im na základe rôznych kritérií generuje adresy, lokality, ktoré najlepšie vyhovujú ich kritériám. 

Funkcionalita: Dátová aplikácia je vytvorená v nástroji Microsoft Power BI a spracováva dataset o prevádzkach mesta Praha. Ponúka niekoľko pohľadov – Preskúmanie Prahy podľa rôznych kritérií, Vyhľadávanie adresy, Porovnávanie, Najlepšie adresy v Prahe. Každá adresa v Prahe je obodovaná na základe dostupnosti občianskej vybavenosti v 13kategóriách: detské ihriská, lekárne, obchody, parky, policajné stanice, pošty, kontajnerové stojiská, včelíny, verejné parkoviská, základné školy, zastávky MHD a bioobchody. Podľa toho, v akej vzdialenosti sa nachádzajú tieto jednotlivé objekty je vypočítaná hodnota adresy v percentách. Na metodológie autorov je dostupný rebríček najlepších adries v Prahe, ako aj heatmapa podľa bodov pridelených adresám. 

 Využité open data: Údaje o objektoch občianskeho vybavenia pochádzajú z datasetov, ktoré publikovala Praha a zverejňuje ich na svojom dátovom portáli. 

 Prínos pre používateľov: Aplikáciu Home4U možno označiť za praktického pomocníka pre ľudí hľadajúcich bývanie v Prahe, ale aj pre tých, ktorí napríklad chcú prenajímať svoju nehnuteľnosť a aplikácia im pomôže orientačne stanoviť výšku nájmu (vzhľadom na percentuálne ohodnotenie adresy).  

Majiteľ dát v SR: Samosprávy si vedú evidenciu prevádzok a adries na svojom území. Dáta o prevádzach sú čiastočne dostupné aj v Obchodnom a Živnostenskom registri.  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku:  Vysoká – ide o pomerne jednoduché Funkcionalita . Dáta o prevádzkach a adresách sú zväčša dostupné na weboch miest, ktoré zverejňujú open data. Zároveň je možné využiť aj dáta z OpenStreetMap.  

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx