Kampo.sk

Téma: Vzdelávanie
Autor: Marek Gogoľ
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: samosprávne

Stránka: kampo.sk

Popis: Webová aplikácia, ktorá poskytujúci prehľadné informácie o stredných školách v prešovskom kraji, vyhľadávanie na základe viacerých kritérií, umožňuje študentom zistiť ich zameranie a absolventom škôl ohodnotiť kvalitu vzdelávania na školách v kraji. Webová aplikácia poskytuje komplexné informácie o školách na jednom mieste – o škole, kontaktné údaje, zoznam krúžkov, počet študentov a pod. Webová aplikácia je užitočnou pomôckou pre študentov ako aj rodičov počas rozhodovania “kam po” základnej škole.  

Funkcionalita: Zoznam škôl je vizualizovaný na mape – výsledky vyhľadávania (filtra) sú zobrazované na mape. Filter stredných škôl na základe kritérií ako ulica, mesto, typ školy, zameranie, odbor. Zoznam škôl pozostáva z 72 stredných škôl – 2 jazykové školy – 2 školské zariadenia. Na webe sú dostupné doplnkové informácie o školách – fotografie, tradície, krúžky, najlepšie vlastnosti školy. Odosielanie spätnej väzby na kvalitu školy prostredníctvom jednoduchého dotazníka.  

Využité open data:  Zoznam škôl Prešovského samosprávneho kraja. Údaje z CVTI SR.  

Prínos pre používateľov: Pridanou hodnotou portálu je možnosť vyplnenia dotazníku, ktorý na základe odpovedí generuje pre používateľa optimálny odbor. Informácie o školách sú na jednom mieste, čo znamená úsporu času na dohľadávanie informácií rodičmi. Možné zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom zverejňovania feedbacku na kvalitu vzdelávania na školách. Aplikácia vytvára priestor pre informované rozhodnutie o výbere školy.  

Majiteľ dát v SR: Rovnaké dáta ako boli použité v aplikácií kampo.sk má v gescii každý vyšší územný celkom na Slovensku. 

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku:  Vysoká – do aplikácie je možné integrovať ďalšie zoznamy škôl za ostatné kraje, príp. pripraviť podobnú aplikáciu pre ďalšie kraje 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx