Mapa kriminality

Stránka: mapakriminality.cz

Popis: Aplikácia Mapa kriminality poskytuje ukážkový príklad pretvorenia strohých štatistických údajov na vizuálne prijateľnejšiu formu. Stránka poskytuje pomocou interaktívnej mapy prehľad miery kriminality v Českej republike. Okrem počtu spáchaných trestných činov, je možné zistiť ich povahu a index kriminality pre konkrétne oblasti. Pomocou aplikácie je tak možné vyhodnotiť, ktorý kraj alebo mestská časť sú bezpečnejšie ako iné a naopak, kde sa pácha viac trestných činov a sú teda potencionálne viac nebezpečné.  

Funkcionalita: V rámci interaktívnej mapy Českej republiky si môžete vybrať zo štyroch úrovní veľkostí – štatistiky pre najmenšie jednotky (obvodné oddelenia), ďalej územné odbory, kraje a napokon pre krajinu ako celok. Po priložení kurzora na vami zvolenú konkrétnu oblasť sa zobrazí okno, v ktorom sa dozviete názov kraja, celkový počet spáchaných trestných činov a hodnotu indexu kriminality, ktorý je vypočítaný z celkového počtu a závažnosti trestných činov. Po kliknutí na kraj sa zobrazia oveľa podrobnejšie informácie o počte a konkrétnej povahe spáchaných zločinov, teda či šlo o vraždy, znásilnenia, fyzické útoky, krádeže áut, riadenie pod vplyvom alkoholu a ďalšie. Všetky tieto údaje sú dostupné pre každý mesiac zvlášť od roku 2013. Okrem Interaktívnej mapy aplikácia poskytuje aj porovnania a tabuľky, v ktorých zistíte aj počty a prehľady zistených a objasnených trestných činov. Navyše, pomocou grafov, ktoré si viete sami na stránke vytvárať si viete prezrieť trend vývoja jednotlivých skutkov. Bonusom je možnosť stiahnutia všetkých porovnaní, tabuliek a grafov.  

Využité open data: Open data, z ktorých aplikácia čerpá, pochádzajú z Evidenčno-štatistického systému kriminality (ESSK), teda z oficiálneho systému na zverejňovanie kriminálnych štatistík Polície ČR. Informácie o trestných činoch sú dopĺňané a aktualizované každý mesiac.  

Prínos pre používateľov: Prínosom Mapy kriminality je jednoduché zobrazenie štatistík polície na jednom mieste. Mapa kriminality je užitočným zdrojom informácií pred kúpou nehnuteľnosti, pri porovnávaní rôznych oblastí, pre výskumné účely. Zrozumiteľná interpretácia dát.   

Majiteľ dát v SR: Polícia SR, mestské polície, MV SR.  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Vysoká. Na Slovensku už vznikla obdobná aplikácia, avšak obsahovala nižšiu granularitu údajov.  Aplikácia sa vyznačuje vysokou mierou replikovateľnosti pre každú krajinu, keďže policajné útvary všetkých vyspelých štátov disponujú štatistikami kriminality a majú prehľad o spáchaných zločinoch v rámci ich územia. 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx