Můžu dýchat?

Autor: Nesehnutí
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: samosprávne

Stránka: muzudychat.cz

Popis: Česká aplikácia Můžu dýchat zobrazuje informácie o aktuálnej kvalite ovzdušia, ktoré pochádzajú priamo z meracích staníc v Brne. Voľne dostupné informácie vo forme otvorených dát, ktoré vypovedajú o miere znečistenia vzduchu stránka pretvára do ľahko čitateľnej a porozumiteľnej podoby pre každého, koho priamo ovplyvňuje stav ovzdušia a musí si dávať pozor na kvalitu vzduchu, ktorý dýcha.  

Funkcionalita: Stránka poskytuje možnosť výberu konkrétnej meracej stanice kvality ovzdušia v Brne. Po vašom výbere vám aplikácia navrhne stručné odporúčanie prostredníctvom ikoniek kvality ovzdušia, pre konkrétne vonkajšie aktivity. Zistíte, či je kvalita ovzdušia dobrá, zhoršená, alebo obzvlášť zlá pre šport a pobyt na vzduchu v okolí vami vybranej meracej stanice. Ich polohu si viete pozrieť aj na pridanej mape. Prostredníctvom grafu zobrazujúceho vývoj znečistenia na meracej stanici, si dokážete prehľadne pozrieť podiel vybraných nebezpečných látok vo vzduchu, akými sú napríklad oxid uhoľnatý, oxid siričitý alebo ozón. O týchto látkach stránka ponúka aj krátky popis v súvislosti s ich pôsobením na zdravie človeka. 

 Využité open data: Využité open data pochádzajú z Českého hydrometeorologického ústavu. Dodatočné informácie o počasí stránka čerpá z Open Weather Map. 

Prínos pre používateľov: Pre ľudí trpiacich na rôzne ochorenia dýchacích ciest, alebo pre každého, koho zaujíma aktuálna miera znečistenia a stav ovzdušia, predstavuje aplikácia Můžu dýchat veľký prínos. Jej hlavnou pridanou hodnotou je, že transformuje pomerne odborné informácie o podiele nebezpečných chemických látok vo vzduchu, do ľahko zrozumiteľnej formy. Stránka tiež prispieva k povedomiu o stave a kvalite životného prostredia.  

Majiteľ dát v SR: Slovenský hydrometeorologický ústav  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku:  Po technickej stránke vysoká, avšak stále rovnaké dáta nie sú dostupné vo formáte otvorených dát na území SR, ako aj na lokálnej úrovni.  So vzrastajúcou mierou znečistenia ovzdušia, by si dokázala nájsť využitie aj na Slovensku. 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx