Operational Portal Refugee Situations

Téma: GEO/GIS
Región: Globálne
Autor: UNHCR
Zdroj dát: globálne

Stránka: data2.unhcr.org/en/geoservices/

Popis: Operatívny Dátový Portál, ktorý spravuje UNHCR – Agentúra pre utečencov, vznikol pre potrebu zdielať si navzájom informácie a dáta, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie núdzových situácií utečencov v globálnom prostredí. Portál ponúka komplexné informácie, dáta, mapové podklady, štatistiky o ľuďoch v núdzi v Afrike, Ázii, Strednej a Latinskej Amerike, v okolí Stredozemného mora a na Blízkom Východe. ODP je jednoznačným dôkazom aké sú dáta kľúčové pri riešení humanitárnych, zdravotníckych či utečeneckých kríz.  

Funkcionalita: Na úvodnej obrazovke je dostupná mapa sveta, v ktorej sú označené regióny ku ktorým su dostupné aktuálne pohľady na situáciu utečencov. Po rozkliknutí konkrétneho regiónu resp. lokality sú dostupné komplexné dátové prehľady, štatistiky a vizualizácie o stave utečencov z rôznych pohľadov – napr. počet/podiel utečencov podľa miesta azylu, medziročné trendy počtu utečencov konkrétnych národností, či demografiu utečencov. Na portáli je dostupný aj Geoservis (Mapa), ktorý poskytuje aktuálne informácie o umiestnení rôznych bodov záujmu – utečenecké campy, prítomnosť UNHCR a Človeka v ohrození a ďalšie.  

Využité open data: Na portáli nie sú jasne pomenované zdrojové databázy, z ktorých UNHCR vychádza – vybrané reporty obsahujú dáta zo Štatistických úradov. Nejde o typické využitie otvorených dát. ODP spracováva dáta, ktoré pri riešení utečeneckej krízy organizácia sama zhromažďuje, vo vybraných mapových zobrazeniach je možné databázy si aj stiahnuť. Zároveň je portál sprístupnený pod otvorenými licenciami Creative Commons Attribution 3.0, čo umožňuje jeho neobmedzené šírenie.  

Prínos pre používateľov: Rozhodovanie a riešenie krízovej situácii utečencov na základe dát. Vďaka mapovým podkladom a vizualizácií GPS bodov je možné lepšie adresovať ale aj vyhľadať pomoc. Portál je komplexným prehľadom utečeneckej situácií v globálnom meradle.  

Majiteľ dát v SR: MV SR vedie štatistiky ohľadom žiadania a udeľovania azylu v SR  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Vysoká. Aj na Slovensku máme organizácie, ktoré poskytujú sociálnu pomoc ľuďom v krízových podmienkach, či v znevýhodnených lokalitách. Pre lepšie zdieľanie informácií a dát v rámci alebo medzi organizáciami je vhodné vyvinúť podobné riešenie. Možnosť exportu dát z takejto aplikácie pre verejnosť by bolo istotne prínosom.  

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx