Oznamypresov.sk

Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: samosprávne

Stránka: oznamypresov.sk

Popis: Webová aplikácia oznamypresov.sk funguje ako nástroj na lepšie a adresnejšie informovanie ľudí v meste. Používatelia aplikácie dostávajú priamo do emailu tie úradné oznamy mesta, ktoré ich zaujímajú vzhľadom na lokalitu, v ktorej žijú či predmet záujmu. Aplikácia Oznamy Prešov je distribučným kanálom Prešovčanov pre oznamy zverejnené na úradnej tabuli. Pre obyvateľov, ktorí chcú byť informovaní o dianí v ich okolí, alebo v konkrétnej téme, teda odpadá povinnosť kontrolovať oznamy na fyzickej úradnej tabuli, či na webstránke mesta.   

Funkcionalita: Oznamypresov.sk je webová aplikácia, ktorá umožňuje výber lokality v meste, ku ktorej chce dostávať používateľ úradné oznamy, výber kategórií, ktoré používateľa zaujímajú. Aplikácia preposiela úradné oznamy priamo do emailu používateľa, či zobrazovanie a filtrovanie úradných oznamov na mape. Aplikácia automatizovane rozpoznáva čísla parciel v pdf dokumentoch a dokáže previesť parcelného čísla do GPS súradníc. Využíva implementované OCR na rozpoznávanie textu v needitovateľných pdf dokumentoch. 

 Využité open data: Dataset Elektronická úradná tabula mesta prešov. Samotné znenie úradných dokumentov, ktoré sú však zverejňované len vo formáte pdf.  

Prínos pre používateľov: Aplikácia Oznamy Prešov zvyšuje transparentnosť miestnych orgánov verejnej správy, zvyšuje občiansku participáciu, umožňuje informovať ľudí o dianí v meste adresnejšie a zvyšuje dostupnosť oficiálnych dokumentov mesta.  

Majiteľ dát v SR: Každé mesto a obec generuje rovnaké informácie, dokumenty, nad ktorými je postavený aj táto aplikácia.  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Aplikácia je dostupná v češtine, ale nie v slovenčine. S využitím lokálnych POI databáz je možné vytvoriť špecializovanú aplikáciu aj pre Slovensko či dokonca niektoré konkrétne mesto.

<< Späť

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx