Planning alerts

Región: Írsko
Technické riešenie: API webová aplikácia
Zdroj dát: samosprávne

Stránka: planningalerts.ie

Popis: Aplikácia informuje o stavebných/územných konaniach, plánoch zón v blízkosti. Umožňuje filtrovanie podľa oblasti a témy. Rozhodnutia sú zobrazené na mape, k plnej funkčnosti je však potrebné zakúpiť si prístup za 2 alebo 20 eur. Platné prístupy umožňujú prístup k e-mailovým a SMS notifikáciám, vyhľadávaniu podľa kľúčových slov a ďalším funkciám. 

Funkcionalita: Webová aplikácia 

Využité open data: Dáta stavebných úradov z PDF dokumentov 

Prínos pre používateľov: Prínosy pre firmy a obyvateľov k transparentnosti procesov  

Majiteľ dát v SR: Stavebné úrady  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku:  Údaje v súčasnosti nie sú dostupné vo formáte otvorených dát, poskytujú ich len vybrané mestá. Podobná aplikácia na Slovensku je oznamypresov.sk.

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx