They work for you

Región: UK
Autor: mySociety
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: národné

Stránka: theyworkforyou.com

Popis: Web TheyWorkForYou funguje ako jednoduchá stránka, na ktorej si občania vedia dohľadať informácie o činnosti ich zástupcov v parlamente. V priebehu pár sekúnd si každý aktívny obyvateľ dokáže pozrieť za aké návrhy zákonov hlasoval poslanec, ktorý ho zaujíma a ako sa k nim vyjadril. Občania si tak vedia efektívne zistiť, ako ich poslanci reprezentujú a aké majú postoje k prerokovávaným veciam.  

Funkcionalita: Stránka filtruje poslanca parlamentu na základe poštového smerovacieho čísla spomedzi všetkých jeho členov. Následne zobrazuje jeho činnosť v parlamente (ako hlasoval, ako sa vyjadroval v debate).  

Využité open data: Datasety Parlamentu UK a verejne dostupné informácie o zástupcoch (príslušnosť k politickej strane, fotka, pozícia).  

Prínos pre používateľov: Pridanou hodnotou webu je rýchly a prehľadný sumár činnosti zástupcov parlamentu. Pomocou pár kliknutí si občania vedia zistiť, za ktoré návrhy zákonov ich poslanci hlasujú, ako o nich hlasujú a tiež ich presné vyjadrenia k návrhom zákonov. Web prispieva k participácii občanov na verejnom dianí a k poznateľnosti aktivity politikov.  

Majiteľ dát v SR: NR SR na úrovni hlasovania parlamentu. Samosprávy, obce, VÚC na úrovni hlasovania poslancov mestského a obecného zastupiteľstva.  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku:  Vysoká. Obdobný projekt by mohol vzniknúť aj na Slovensku – bohužiaľ, hlasovania o poslancov NR SR, či na lokálnej úrovni zatiaľ nie sú dostupné ako open data. Informácie sú však štandardne sprístupňované ako html, či v pdf dokumentoch.  

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx